Health-Mag-Title-2

Recent gepubliceerd op Vogelbuurt033

Vogelbuurt wint eerste slag: strijd gaat door!

een bericht van de actiegroep na de actie van vrijdag 19 april De Alliantie haalt haar sloopplannen voorlopig van tafel en gaat opnieuw in gesprek met de bewoners van de Vogelbuurt. Die toezegging deed Bert Bosman van De Alliantie vrijdag aan de buurt. Uit een enquête van de buurt bleek dat een meerderheid van de bewoners fel tegenstanders is van …

Ken je die grap van de klankbord meeting?

Vandaag 18 april was er weer een klankbordgroep overleg gepland door de A. (vanaf nu kort ik Alliantie af tot A.) Wat eraan vooraf gingVoorafgaand aan de meeting is er door vele leden getwijfeld over het nut van die bijeenkomsten. De leden van de klankbordgroep voelden zich gebruikt als schaamlap, eigenlijk alleen zodat de A. kan zeggen in hun nieuwsbrief: …

Lessen van Jeruzalem

Afgelopen maandag 15 april was er weer een inspirerende bewonersbijeenkomst. De door de actiegroep geformuleerde eisen zijn aan de bewoners gepresenteerd en door hen goed gevonden. Kijk hoe José de eisen presenteert https://vimeo.com/331213572 Inspiratie van Jericho 57 jaar woont ze inmiddels in de wijk Jericho. Margreeth Brouwer geeft ons een indringend inkijkje in de strijd die de buurt heeft moeten …
Health-Mag-End
Blijft op de hoogte - en vertel het je medehuurders
Health-Mag-Promo-End