Health-Mag-Title-2

Recent gepubliceerd op Vogelbuurt033

Nu wel antwoord van de Alliantie

Op 29 mei om 22:00 is er een antwoord gekomen op de vragen die gesteld zijn in het vorige bericht. De antwoordbrief van de Alliantie staat hier. Het lange antwoord is een eerste begin van een nieuwe insteek... De A. reageert! Het zeer uitvoerige antwoord geeft in ieder geval aan dat er tijd is gestoken in het geven van een …
Nu wel antwoord van de Alliantie

Zelfde bouwjaar - 30 meter verderop dan wel onderhoud?

Zelfde bouwjaar - 30 meter verderop dan wel onderhoud?
Onderhouds- en Verbeterplan 101 woningen Plevierstraat e.o. 101 huurders van woningen in de Plevierstraat e.o. hebben onlangs dit document in de bus gehad, waar aangekondigd werd dat er aan hun woningen gewerkt zal gaan worden. Er zijn daarbij 2 soorten woningen te onderscheiden: Woningen waar in het verleden al verbeter- en isolatiemaatregelen zijn genomen, zoals isolatie van de spouwmuren en …
Health-Mag-End
Blijft op de hoogte - en vertel het je medehuurders
Health-Mag-Promo-End