Health-Mag-Title-2

Recent gepubliceerd op Vogelbuurt033

Belangrijk Amarena 24 juni 19:30!

Veel bewoners zijn ontevreden over de manier waarop de Alliantie tot nu toe omgaat met de bewoners. Voortdurend worden bewoners niet gehoord en worden de meningen van de huurders onder de tafel geveegd en gekleineerd. Om een nieuwe fase in te laten gaan, waarin een echt gesprek met de A. kan gaan plaatsvinden is het nodig dat er een gesprekspartner …
Belangrijk Amarena 24 juni 19:30!

Als een klankbord niet werkt... wat dan wel?

Als een klankbord niet werkt... wat dan wel?
Nadat de meerderheid van de deelnemers uit de klankbordgroep is gestapt is er een noodzaak voor een andere en vooral betere overlegmogelijkheid. In de laatste nieuwsbrief stelde de Alliantie. "Omdat wij geïnteresseerd zijn in de mening van alle bewoners kiezen wij er nu voor om de planontwikkeling niet meer met een klankbordgroep voort te zetten, maar in overleg met alle …
Health-Mag-End
Blijft op de hoogte - en vertel het je medehuurders
Health-Mag-Promo-End