Health-Mag-Title-2

Recent gepubliceerd op Vogelbuurt033

Er is slopen en er is slopen

In onderzoeken en in nieuwsbrieven wordt het woord slopen regelmatig gebruikt. Volgens het sociaal statuut (p7 -p8) zijn er: 'intern sloopbesluit' - een sloopbesluit genomen binnen de verhuurder, en een 'voorlopig sloopbesluit' - een stadium waarin ruggespraak met de gemeente is geweest. Na voorlopige sloopbesluit volgt een peiling onder de huurders om na te gaan of tenminste 70% instemt met …

Planning Alliantie

In de laatste nieuwsbrief blijft de Alliantie onverkort vasthouden aan de eerder opgestelde planning. Uit de nieuwsbrief: "Onveranderd blijft het vervolg van de planning: Eerste helft 2019: urgenties aanvragen. Bewoners hebben hierna een jaar de tijd om een andere passende woning te zoeken. Half 2019: starten met verbeteren en verduurzamen van woningen en starten met de procedure bestemmingsplanwijziging voor de …

Waarom deze website?

De informatie vanuit de Alliantie is nogal zuinig en mondjesmaat. Voor de bewoner zijn er alleen beknopte nieuwsbrieven. Voor deelnemers aan de klankbordgroepen is er meer informatie, maar die wordt niet altijd gedeeld met de bewoners. De informatie die wel gedeeld wordt is tot nu toe afhankelijk van het contact wat je als bewoner hebt met je klankbordgroep. Om te …
Health-Mag-End
Blijft op de hoogte - en vertel het je medehuurders
Health-Mag-Promo-End