Alles op een rijtje

Na een gesprek met vertegenwoordigers van de Alliantie kreeg ik de behoefte om op een rijtje zetten wat er nu speelt. Helaas is het niet makkelijk om kort samen te vatten wat er nu in de zgn. Vogelbuurt gebeurt, dus het is een wat langer verhaal dan ik zou willen.

De politiek
Nadat woningbouwverenigingen jarenlang hebben verzuimd om voldoende sociale woningbouw te realiseren zijn zij en de politiek wakker geschoten omdat de wachttijden zover opgelopen zijn dat het voor een ‘gewoon’ mens bijna onmogelijk geworden is om een woning te vinden.

De Gemeente Amersfoort en de coöperaties vergroten hun inspanningen om nu het aantal sociale woningen weer te verhogen nadat er in voorgaande jaren meer verdwenen dan dat er netto bijkwamen.

Het project Vogelbuurt is een gevolg van dit beleid. De Alliantie ziet dat de voormalige seniorenwoningen een relatief groot grondoppervlak innemen en daarmee dus een geschikte locatie zijn om via indikking het aantal woningen in de straten te vergroten.

De huidige woningen zijn rond de 6 meter breed. Door te komen met een plan voor grondgebonden woningen met een breedte van 4 meter en appartementen kan het aantal bewoners met minstens 50% vergroot worden.

Partijen
De betrokken partijen bij deze sloopplannen zijn:

 1. De Gemeente => wil zoveel mogelijk sociale woningen.
 2. De Alliantie  => wil de gemeente graag ter wille zijn en ook zoveel mogelijk woningen realiseren.
 3. Medewerkers van de Alliantie => hebben tot taak het beleid van 1 en 2 uit te voeren.
 4. De huidige bewoners => zitten de realisatie van de plannen in de weg.

De plannen kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer 70% van de bewoners instemt met de plannen. Er is al snel duidelijk geworden dat de bewoners niet warm lopen voor de plannen van de Alliantie. Na het vaststellen van het gebrek aan steun zoekt de Alliantie naar een manier om die steun alsnog te behalen.

De huidige bewoners
De huurders zijn te verdelen in deze groepen:

 1. Bewoners die allang van de plannen tot sloop op de hoogte zijn en voor wie dat juist een reden was om de woning te betrekken => zijn voor > willen zo snel mogelijk weg.
 2. Huurders die inzien dat er voor hen alleen maar nadelen aan nieuwbouw zitten => zij zijn tegen elke vorm van nieuwbouw.
 3. Bewoners die voor sloop zijn omdat hen wordt voorgespiegeld dat omdat zij toch al huursubsidie ontvangen zij niets van toegenomen lasten zullen merken, en het waarschijnlijk hun enige kans is om in een splinternieuwe woning terecht te komen.
  => zij zijn voor (maar moeten zich wel realiseren dat ze daarvoor 2x zullen moeten verhuizen en een lange periode van stress ingaan, en bovendien alleen de kosten van de 1e verhuizing vergoed wordt.)
 4. Bewoners aan wie is beloofd dat ze in een ander deel van het project gebied een woning kunnen betrekken. Voor hen wordt de vraag voor hoelang dat dan zal zijn belangrijk. En omdat al aangekondigd is dat er geen groot onderhoud aan de woningen meer gedaan zal worden is het ook maar de vraag of de gebruikelijk opknapbeurt bij mutatie nog wel gedaan zal worden. => zijn eigenlijk tegen maar moeten voor stemmen om hun zin te krijgen.

Tijdens gesprekken met de medewerkers van de Alliantie komt het beeld naar voren dat er voor de vorm wordt gezegd dat men de plannen uit wil voeren voor de bewoners – maar dat wil niet zeggen dat dit de huidige bewoners zijn. De rekensom is gemaakt dat op de plek van de huidige bewoners meer toekomstige huurders kunnen zitten. En dat is daarmee de enige reden om zich sterk te maken voor de steun van de huidige huurders.
Waar gehakt wordt vallen spaanders, om meer huurders te kunnen huisvesten moet je van de huidige af. Dus moet er een plan gemaakt worden om die bewoners dusdanig te beïnvloeden dat zij hun steun aan een plan gaan geven.

Overwegingen voor de diverse groepen

Groep A  
Diegenen die met hun urgentiebewijs op zoek gaan naar een andere woning.

 • Er komen maar heel weinig woningen op de markt.
 • Grote kans dat de volgende woning na een tijdje net zo op de nominatie van een ‘stads vernieuwing’ komt te staan.
 • De kosten stijgen aanmerkelijk
 • De kans dat je een al verduurzaamde en goed geïsoleerde woning krijgt is niet groot

Groep B
De “ik wil helemaal niet verhuizen” bewoners.

 • Je moet zelf de verantwoording nemen voor het verbeteren van je woning wanneer je in je woning blijft.
 • Voor het onderhoud moet je de woningbouwvereniging flink achter de broek gaan zitten, misschien door samen te werken met je buren.
 • Je energiekosten gaan stijgen – maar nooit zoveel als je anders aan huurstijging zou betalen.
 • Alliantie zal binnen afzienbare tijd weer opnieuw met het hele circus komen.

Groep C
Degenen die terug willen keren in een nieuwbouw huis.

 • 2x verhuizen adres gas water internet aansluitingen etc.
 • Tijdelijke woning zoeken.
 • Tijdelijke woning inrichten.
 • Fysiek verhuizen 2x slepen met spullen.
 • Bij uiteindelijk aankomst in nieuwbouw moet je een compleet nieuwe tuin inrichten.
 • Kosten van maar 1 verhuizing worden vergoed.
 • Isolatie zorgt voor lager verbruik maar prijs en belasting stijgt zoveel dat je daar geen cent van over zult houden.
 • Je beneden verdieping, waar je toch de meeste tijd doorbrengt wordt minstens 30% kleiner.
 • Je tuin wordt minstens 30% kleiner.
 • Je privacy in je tuin ben je kwijt (via de bovenverdieping hebben je buren goed zicht op je tuin).
 • Voor de ouderen – je moet op de verdieping gaan slapen en douchen.
 • Door de indikking komen er 50% meer bewoners, dus 50% meer verkeer, 50% meer geluiden etc. van medebewoners. (50% meer containers aan de straat etc. etc).

Groep D
Diegenen die willen verhuizen naar een deel van het plangebied wat niet gesloopt wordt.

 • Hoelang kan je in de volgende woning blijven? De Alliantie is vastberaden in haar streven om uiteindelijk alle woningen te slopen, dus hoelang gaan ze je met rust laten.
 • Tot nu toe krijgen de woningen een opknapbeurt wanneer er en nieuwe huurder intrekt. Dat is ook nodig omdat in vele gevallen de inrichting achterloopt op de andere huizen in de straat. Gaat de Alliantie dat mutatie onderhoud nog wel plegen? Zoals ze er nu in staan willen ze liefst geen cent meer spenderen aan de bestaande woningen, dus de kans is klein.

Medewerkers van Alliantie

Ongetwijfeld zijn de medewerkers van de woningbouwvereniging oprecht in hun bedoelingen en denken zij dat ze het beste voor hebben met de huidige bewoners. Ook zij zijn slachtoffer van slingerend beleid van hun directie en opdrachtgever. Persoonlijk is het geen van hen kwalijk te nemen dat er een schrikbarend aantal verkeerd geïnformeerde bewoners in het project gebied wonen. Geen van hen zal bewust opgestaan zijn met de gedacht om vandaag eens een flink aantal loze beloften te doen. Er zal zeker voor elke vals gewekte hoop een aannemelijk verklaring te vinden zijn….. maar als organisatie is de Alliantie geen betrouwbare partner gebleken.

Communicatie technisch zijn de afgelopen jaren een puinhoop en dat is voor een groot deel veroorzaakt door het niet uitkomen voor de ware bedoeling en steeds de bewoners laten horen wat ze willen horen.
Daarnaast bijzonder vervelend voor de medewerkers dat ze bij tijd en wijlen keihard teruggefloten worden door hun directie – maar uiteindelijk is dat veel en veel nadeliger voor de bewoners, zij zijn de gedupeerden, niet de teleurgestelde medewerkers.
De optelsom van missers waarvan ik er een aantal op website heb verzameld zorgt voor een groot wantrouwen onder de bewoners van het projectgebied.

Beleid
Het beleid is uitsluitend vormgegeven vanuit rekensommen. Een rekensom die zegt: als je de gebruikte oppervlakte per bewoner krimpt dan kunnen er meer mensen op hetzelfde oppervlakte.

En dat is inderdaad goed voor de bewoners, niet voor de huidige bewoners maar voor de klanten van de Alliantie als geheel, en voor de directie die een goede beurt maakt bij de gemeente.

Dus fijn voor de mensen op de wachtlijsten, voor de medewerkers en voor de gemeente. Maar allerminst fijn voor juist die bewoners die zich ingespannen hebben om hun woning goed in te richten en die omdat zij er met plezier wonen in vele gevallen het hart van hun buurt zijn.

Advies voor de bewoners
Je moet in de nabije toekomst keuzes maken. Laat je bij die keuzes niet afleiden door wat je verteld wordt door de Alliantie. Wees net zo doelgericht als dat zij zijn. Kies datgene wat jij goed voor jouw situatie vindt. Jij mag gewoon kiezen voor jouw eigen belang.

Praat met je buren, overleg met de klankbordgroep leden in je straat, vraag je familie en vriend om raad. Maar kies zelf! Je moet niets.