Alliantie weigert uitnodiging bewoners

Afgelopen dinsdag bereikte mij de informatie dat de Alliantie niet op de uitnodiging van de actiegroep in wil gaan en niet aanwezig wil zijn op de bewonersbijeenkomst van aanstaande maandag 13 mei.

Bert Bosman – manager wonen Alliantie Amersfoort

Nog amper 2 weken geleden gaf manager wonen Bert Bosman aan dat hij en zijn collega’s de eisen en klachten van de bewoners ter harte wilde nemen. Blijkbaar heeft de meivakantie ervoor gezorgd dat men toch weer met frisse moed op de oude voet verder wil gaan, dus er wordt niet gepraat en men gaat onverstoord verder met plannen waar de meerderheid van de bewoners geen heil in ziet. Een oude hond leert geen nieuwe trucjes en de Alliantie leert niet communiceren.

Er wordt verwezen naar een brief die men gaat sturen en er wordt overwogen om met de HBVA te gaan praten. Blijkbaar wordt er geredeneerd dat overleg met de HBVA misschien voldoende is om aan wettelijke verplichtingen tegemoet te komen en trekt men zich er niets van aan dat de bewoners zich allerminst door de HBVA vertegenwoordigd voelen en door die vereniging evenmin serieus genomen worden.

Open brief aan de Alliantie

Beste Alliantie,

Gedurende 2018 hebben jullie gepraat met bewoners en de huurders het idee gegeven dat zij een stem hebben en dat er rekening gehouden wordt met hun wensen en ideeën. In december 2018 is er door de directie een brute streep gehaald door alle voorgehouden worsten in de vorm van renovatie en verduurzaming. Vanaf dat moment wordt alleen de mantra van: “Slopen, slopen en nog eens slopen” herhaald. Sindsdien wordt er alleen nog met de bewoners in de vorm van halfslachtige nieuwsbrieven gecommuniceerd.
De wensen van jullie klanten zijn bij het oud vuil beland en doen voor de A. niet meer ter zake. Zelfs nadat tot 2x toe duidelijk werd dat bij lange na niet de benodigde 70% steun voor de eenzijdige plannen behaald wordt, gaan jullie door alsof er niets aan de hand is.

In jullie plannen zijn er 3 spelers, de huidige bewoners, de gemeente en de woningbouwvereniging. Drie spelers die het spel kunnen maken en breken. Waarom zijn jullie dan doof en blind voor de wensen, meningen en ideeën van de bewoners.
Waarop baseren jullie het recht om ons buiten spel te zetten?

Wij hebben het recht om mee te praten, mee te denken en uiteindelijk mee te beslissen om welk plan dan ook gerealiseerd te krijgen. Wanneer zijn jullie van plan om aan die legitieme eisen tegemoet te komen? Wanneer komt er een dialoog tot stand? En wanneer willen jullie samen aan een oplossing gaan werken?

Heel veel bewoners zijn de eindeloze onzekerheid meer dan zat. Wij willen antwoorden op onze vragen en een gesprek over het vervolg. Dat jullie onze uitnodiging daartoe hebben afgewezen vergroot ons vertrouwen niet. Maar we geven jullie een tweede kans en gaan ervan uit dat jullie alsnog ingaan op onze uitnodiging om 13 mei met ons in gesprek te gaan. De Alliantie is er immers voor de huurders toch? Of denkt u dat wij er zijn voor De Alliantie?

namens de bewoners Actiegroep de Kraaivogels

Nb. Tot december 2018 hadden bewoners het vertrouwen dat de Alliantie in gesprek is met haar klanten, met ons dus. Na die datum is dat opgebouwde vertrouwen verdwenen. Er is nooit een uitleg gekomen over het schrappen van de renovatie/verduurzaming optie. In alles wat na die datum gecommuniceerd werd gaat het alleen nog over wat de Alliantie wil en er wordt op geen enkel punt gepraat met of geluisterd naar de bewoners.

De HBVA is in een vergadering met een zestal bewoners vanuit de klankbordgroepen gevraagd om op een uitleg van het schrappen van de renovaties bij de Alliantie aan te dringen. De toen ook aanwezige vertegenwoordiger van de Woonbond heeft ons bij die gelegenheid verzekerd dat wij recht hebben om zo’n uitleg te vragen. Na die vergadering hebben wij nooit een antwoord of uitleg via de HBVA gekregen. Dat is de reden waarom ook het vertrouwen in de HBVA bij ons minimaal is.

Ps. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de actiegroep van de bewoners waarin vertegenwoordigers van elke straat aanwezig zijn. Als bewoners zijn wij vrij om welke raadsman dan ook uit te nodigen, of dat nu een advocaat, een familielid of een politieke partij is. De SP doet wat de HBVA zou moeten doen; de bewoners helpen zonder daarvoor een tegenprestatie te vragen.