Alliantie zet sloop door in Vogelbuurt

Hieronder een weergave van het artikel wat door het AD op 13 september gepubliceerd werd.

Woningcorporatie De Alliantie zet plannen voor sloop en nieuwbouw in de Vogelbuurt in Liendert door, ondanks verzet van een actiegroep onder bewoners.

Istvan Kövi 13-09-19

Wel gaat de corporatie opnieuw in gesprek met de huurders én de opstandige groepering om het sloopplan toch meer draagvlak te kunnen geven.

Het project ligt nu ter goedkeuring voor aan het college van b en w. De Alliantie wil 93 kleine woningen rond de Vinkenbaan, Albatros- en Zwaluwstraat slopen. Dit omdat de staat van de huizen volgens de corporatie te slecht is voor renovatie.

Daarvoor in de plaats worden 150 tot 165 nieuwe woningen en appartementen gebouwd. Dat resulteert volgens de corporatie niet alleen in betere behuizing, maar ook in een flinke groei van de woningvoorraad, met zeker zo’n zestig huizen. En dat is noodzakelijk gezien de woningnood in de stad.

Een actiegroep van bewoners die voorheen als leden van een klankbordgroep overleg voerden met De Alliantie, heeft zich steeds tegen de sloop en nieuwbouw gekeerd. De bewoners eisten dat renovatie van de huizen bespreekbaar zou blijven.

De Alliantie wordt verweten het sloopplan er ondanks de tegenstemmers door te drukken, zonder gehoor te geven aan de inspraak van de bewoners.

Terwijl als voorwaarde is gesteld dat minstens 70 procent akkoord gaat, stemde vorig jaar ‘slechts’ de helft van de huurders in met het sloopplan. Onderzoek van De Alliantie wees daarop uit dat het te kostbaar wordt om de woningen zo te renoveren dat de kwaliteit echt verbetert, en ze klaar te maken voor een duurzame en ‘gasvrije’ toekomst. Nieuwbouw biedt volgens de corporatie kwalitatief betere woningen die wel op de toekomst zijn berekend.

Het besluit van de woningverhuurder om daarom af te zien van renovatie leidde tot veel woede en onbegrip onder bewoners. In samenwerking met de Vereniging HuurdersBelangen en de Woonbond werd een nieuwe bewonerscommissie opgericht. Die vindt dat ze wordt genegeerd.

Peiling

De Alliantie heeft intussen een peiling gedaan onder de huurders van de te slopen woningen die volgens de corporatie uitwijst dat 62 procent nu wel akkoord zou gaan met sloop.

De komende tijd wil de corporatie weer gesprekken over de plannen aanknopen met haar huurders om zo plooien glad te strijken. Ook met de voormalige klankbordgroep, de huurdersvereniging van de corporatie, de gemeenteraad en het Amersfoortse college wordt het gesprek aangegaan. Dat moet uiteindelijk resulteren in een voorstel dat op 70 procent steun van de bewoners kan rekenen.