Als een klankbord niet werkt… wat dan wel?

Nadat de meerderheid van de deelnemers uit de klankbordgroep is gestapt is er een noodzaak voor een andere en vooral betere overlegmogelijkheid.

In de laatste nieuwsbrief stelde de Alliantie. “Omdat wij geïnteresseerd zijn in de mening van alle bewoners kiezen wij er nu voor om de planontwikkeling niet meer met een klankbordgroep voort te zetten, maar in overleg met alle bewoners te gaan. Ook ontwikkelen de HBVA en de Woonbond een voorstel voor een projectgroep waarmee de plannen kunnen worden besproken.
Bewoners voelden zich niet gehoord en zijn zelf opgestapt, dat was geen keuze van de Alliantie.

HBVA
De HBVA heeft zich wél wat aangetrokken van de kritiek en heeft de actiegroep uitgenodigd voor een overleg om te komen tot een nieuwe overlegstructuur. Op 20 mei hebben 4 vertegenwoordigers van De Kraaivogels daarover een positief gesprek gevoerd met de HBVA nadat wij een uitnodiging gekregen hadden van het bestuur.

Projectcommissie
Het voorstel is om een projectcommissie op te richten waarin vertegenwoordigers van de bewoners, de voorzitter van BC de Viking, de voorzitter van BC Liendert Zuid en Jan Boer vanuit de HBVA-RA.
De reden van deelname van de BC’s (de bestaande bewonerscommissies) en de HBVA-RA in de werkgroep is dat zij mandaat van de bewoners hebben en daarmee is de Alliantie volgens de overlegwet verplicht om met de projectcommissie te overleggen. De projectcommissie krijgt een vaste adviseur van de Woonbond.

Uitnodiging
De HBVA-RA stuurt een brief naar de 83 woningen die nog bewoond zijn en nodigt de bewoners uit om lid te worden van de projectcommissie. De 83 bewoners moeten mandaat geven aan de projectcommissie, daarvoor wordt een bewonersvergadering georganiseerd door de HBVA.

Het uitgangspunt
De Kraaivogels vinden het goed om een dialoog aan te gaan met de Alliantie. Het is dan wel nodig dat er een gezamenlijk uitgangspunt is én dat de bewoners ook echt iets in de melk te brokkelen hebben.
Bij de vergadering met de HBVA was ook een vertegenwoordiger/adviseur van de Woonbond aanwezig, hij stelde dit als “Opnieuw beginnen vanaf de start”.

Advies Kraaivogels
Na overleg binnen de actiegroep is de volgende positieve reactie naar de HBVA gegaan:

“Wij zijn akkoord, waarbij wij onverminderd bij de planvorming zullen blijven streven naar tegemoetkoming aan de wensen van ALLE bewoners. We hanteren daarbij het uitgangspunt zoals Günter het al in de vergadering stelde: opnieuw beginnen vanaf de start met als uitgangspunt dat alle deelnemers onbevooroordeeld en zonder voorafgaande beperkingen aan een nieuw plan werken dat op minimaal 70% draagvlak kan rekenen. Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn dat we alle opties weer op tafel willen, dus zowel sloop/nieuwbouw als verbetering/verduurzaming. We gaan dus niet akkoord dat we onder een ander naam weer gaan ‘klankborden’ over het huidige sloop-/uitgestelde sloopplan van de Alliantie.
Wij gaan er vanuit dat de nieuw projectcommissie hetzelfde advies- en instemmingsrecht heeft als een bewonerscommissie.”

Vervolg
Na het starten van de projectcommissie ligt de bal bij de Alliantie en wordt de grote vraag of de A. bereid is om “Van nul te beginnen”. Wij kunnen alleen maar hopen op een positief overleg.
Zodra de opzet van start is gegaan komt er meer informatie op de website te staan. Mocht je alvast meer willen weten dan kan je altijd contact opnemen met een van de bewoners die actief is in De Kraaivogels.

lees verder over de bewonersbijeenkomst