Antwoord van de wethouder

Begin oktober stuurden de Kraaivogels een brief naar de wethouder en de raadsleden. Afgelopen dinsdag 5 november ontvingen we een antwoord van de betreffende wethouder.


Geachte bewonersgroep De Kraaivogels,  

Begin oktober stuurde u de gemeenteraad en mij een mail. U beschrijft daarin de onzekerheid over uw toekomst. Ik begrijp dat u zich daar zorgen over maakt. In deze brief zal ik de overwegingen van de gemeente toelichten.

De krappe Amersfoortse woningmarkt stelt onze stad voor meerdere uitdagingen. Behalve in hoog tempo bijbouwen, moeten we er ook voor zorgen dat bestaande woningen toekomstbestendig zijn. Uw woningen en de anderen uit het plangebied van de Vogelenbuurten zijn dat op dit moment niet. De Alliantie kiest er op dit moment voor, om geen plan voor renovatie uit te werken.

De voorkeur voor sloop en nieuwbouw, betekent niet dat de toekomst van de Vogelenbuurten daarmee vaststaat. U, de huurders, heeft een bepalende stem. Voor sloop en nieuwbouw is draagvlak van 70% van de huidige huurders vereist. En omdat voor de plannen een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, is ook instemming van de gemeenteraad nodig.

Het draagvlak wordt door De Alliantie per buurt gemeten. Hiervoor is gekozen, zodat bewoners over hun eigen buurt kunnen beslissen. Het moet voorkomen, dat bewoners van de ene buurt, meebeslissen over de toekomst van woningen van een andere buurt. De ideeën over wat er met de Vogelenbuurten moet gebeuren, lijken namelijk flink per buurt te verschillen.

De plannen die De Alliantie en andere woningcorporaties ontwikkelen, moeten zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen. Ik verwacht van de corporaties dat zij hun huurders op een goede manier in dat proces meenemen. Uit uw brief  blijkt duidelijk, dat u vindt dat dat niet is gebeurd. Ik spreek De Alliantie regelmatig en zal de zorgen die u heeft geuit, over de manier waarop met u wordt gecommuniceerd, met hen bespreken. 

Met vriendelijke groet,

Wethouder Menno Tigelaar
Zorg en ondersteuning, Wonen, Communicatie en samenwerking


Opvallende punten

Onze woningen zijn niet toekomstbestendig en de Alliantie gaat er niet voor zorgen dat ze dat wel worden. Ook de wethouder gelooft de woningbouwvereniging zonder enige toelichting, berekening of bouwkundig rapport.

De wethouder maakt wel nogmaals duidelijk dat er absoluut 70% instemming nodig is.

Nieuwtje

Het draagvlak wordt nu volgens de wethouder ‘per buurt’ gemeten. De Alliantie zal wel weten en bepalen waaruit zo’n buurt dan bestaat. Tot nu toe was elke vorm van beslissen per straat onbespreekbaar. Het moest en zou een alles of niets verhaal worden. Maar goed de wethouder spreekt regelmatig met de Alliantie en wij bewoners moeten het doen met af en toe een nieuwsbriefje – de laatste is alweer van juli dit jaar.

Samenvoegen?

Hopelijk wordt er nu snel geluisterd naar de mening van de bewoners van de individuele straten. Voor het Kwikstaartpad zou dat betekenen dat ze snel het nieuwbouwtraject in kunnen zetten en niet langer hoeven te wachten. Bij andere straten is het minder eenduidig wat zij willen en ook welke straten nu wél of niet bij elkaar horen. De meesten zien nu niets in de nieuwbouw en anderen werd al jaren een urgentiebewijs beloofd maar inmiddels kom je ook mét zo’n urgentie niet meer aan een fatsoenlijke woning.

Een eerste stap zou zijn om de bewoners zelf eens te vragen welke straten bij elkaar horen en welke niet. Straten als het IJsvogelpad, de Kramsvogelstraat en de Talingstraat liggen dermate geïsoleerd en zijn zo verschillend qua bouwkundige staat dat een samenvoeging met een andere straat moeilijk te verdedigen is. Daarnaast is het ook de vraag waarom een samenvoeging eigenlijk nodig is?

Het proces?

De wethouder: “Ik verwacht van de corporaties dat zij hun huurders op een goede manier in dat proces meenemen” – Tsja, op dit moment wordt nergens serieus over gesproken. De Alliantie heeft nooit willen luisteren naar de bewoners en geeft geen enkel signaal af dat er iets in die houding gaat veranderen. Van een proces is nu zeker geen sprake.

NB. dit artikel geeft mijn persoonlijke mening weer. Ik spreek hier niet namens de actiegroep De Kraaivogels.