Belangrijk Amarena 24 juni 19:30!

Veel bewoners zijn ontevreden over de manier waarop de Alliantie tot nu toe omgaat met de bewoners. Voortdurend worden bewoners niet gehoord en worden de meningen van de huurders onder de tafel geveegd en gekleineerd. Om een nieuwe fase in te laten gaan, waarin een echt gesprek met de A. kan gaan plaatsvinden is het nodig dat er een gesprekspartner namens de bewoners komt die een wettelijke basis heeft. Een gesprekspartner die ook door de woningbouwvereniging serieus genomen moet worden.
Er is nu een kans om samen met de HBVA die gesprekspartner te creëren in de vorm van een Projectcommissie.

Kom allemaal!
Het is belangrijk dat alle bewoners op 24 juni aanstaande naar zwembad Amarena komen. Op de 2e etage start om 19:30 een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de HBVA. Tijdens die bijeenkomst kunnen de bewoners aangeven of zij het eens zijn met de plannen voor een PC (projectcommissie) en of zij achter de commissieleden die zich aangemeld hebben staan.

Uiteraard kunnen en moeten alle vragen die in verband met deze Projectcommissie bij u leven gesteld worden.

Woonbond
De beoogde Projectcommissie zal behalve door de HBVA ook ondersteund worden door een adviseur van de Woonbond. De Woonbond is de grootste huurdersbelangenbehartiger van Nederland en heeft een brede kennis van de rechten en plichten van woningbouwverenigingen in hun relatie tot de huurders.

Wat is het doel van de PC
In de afgelopen maanden zijn er veel zaken voorgekomen waarbij de A. zonder toelichting allerlei zaken van tafel geveegd heeft, zoals de optie renovatie in het begin van het ‘woonwensen’ verhaal. Opeens bleek die optie te vallen onder de categorie “Gouden bergen beloven”. Op vragen van huurders, klankbordgroepsleden of de actiegroep werd óf niet gereageerd óf werd domweg gesteld dat de directie er “niet enthousiast over is”. En daar moesten we het dan mee doen.
Een projectiecommissie heeft het recht om door te vragen en de Alliantie heeft een plicht om met echte antwoorden te komen. Hopelijk kan de PC het hele proces zoals dat tot nu toe gevolgd is opnieuw onder de loep nemen en de bewoners het gevoel teruggeven dat zij serieus genomen worden.

Zoals in de brief van de HBVA te lezen is kan iedere bewoner zich aanmelden om deel te nemen aan de PC. Mail daaroor je gegevens naar secr@vereniginghuurdersbelangen.nl of bel de HBVA op nummer: 033 – 465 31 64 of 06 – 393 322 23

Leesvoer
Voor wie zich wil verdiepen in bewonerscommissies of daarvan afgeleide projectcommissies hierbij een aantal documenten:

Voor wie zich wil verdiepen in bewoners of daarvan afgeleide projectcommissie hierbij een aantal documenten:

Zo moest hetkaderafspraken-amersfoort-vernieuwt
Regels Bewonerscommissiereglement-als-pdf
Kaderafspraken 2019kaderafspraken sloop en renovatie 2019

nb. Voor het Vogelbuurtproject is afgesproken dat het “Sociaal Statuut 2014-2018” van toepassing is met als aanvulling de afspraken in het sociaal plan

Tot slot
Voor mij is dit ook allemaal nieuw dus wanneer iemand aanvullingen of verbeteringen heeft dan hoor ik dat graag in de reacties onder het artikel.

Lees Interacties

Reacties

  1. Marga Bos zegt

    Hallo Henk,
    Dank je wel voor deze duidelijke uitleg!👍
    Ik denk dat meerdere buurtbewoners de brief van de HBVA nog al onduidelijk vonden en dat dat veel vraagtekens opriep.