Bijeenkomst Klankbordgroep – Alliantie

Praktisch
De Alliantie heeft de resultaten van hun peiling bekend gemaakt. Het hele overzicht hebben we niet van hen gekregen, maar het belangrijkste cijfer is dat volgens die telling nu 62,5% voor sloop/nieuwbouw is. Vooralsnog zijn er nog steeds niet voldoende voorstanders dus.
Ondanks dat dit nu de 2e keer is dat men kan zien dat er niet de benodigde steun voor hun plannen is willen ze toch doorgaan met het maken van een plan dat ze dan nogmaals aan de bewoners voor willen leggen.

Week 10
Er ligt nu een harde belofte gedaan door Cock Snel de gebiedsontwikkelaar die belast is met dit project. Over 2 weken is zijn plan klaar. Dat plan moet er volgens hem toe leiden dat de meeste bewoners tevreden zullen zijn. In week 10 zou duidelijk moeten zijn welke blokken/complexen gesloopt worden en welke behouden blijven. Dit plan komt dan als voorstel op tafel bij de volgende klankbordbijeenkomst die in die week plaatsvindt.

Afwijkingen van de resultaten
De cijfers die getoond zijn verschilden soms aanmerkelijk met peilingen die uitgevoerd zijn door de bewoners. Zodra de overzichten boven tafel komen kunnen we die verschillen laten zien.
Op dit moment gedraagt de Alliantie zich nogal nukkig en verongelijkt en weigert om de resultaten zwart op wit aan individuele bewoners te verstrekken (lees daar hier meer over) hopelijk hebben wij ze in de komende week.

Wantrouwen
Aan het begin van de vergadering wilde men gaan praten over de teleurstelling en het gebrek aan vertrouwen wat men als Alliantie op dit moment ervaart. Gelukkig was er een snelle reactie van een van de bewoners die er fijntjes op wees dat de bewoners zich al zo voelen sinds het eenzijdig afblazen van de renovatieplannen.
Hierna werd dit onderwerp wijselijk vermeden door de medewerkers van de Alliantie

Teleurstelling zit nog diep
Tijdens de bijeenkomst werd regelmatig duidelijk dat de bewoners bijzonder teleurgesteld zij door de laconieke manier waarop de renovatieplannen van tafel zijn geveegd. Mede daardoor kwamen er een paar harde vragen op tafel, zoals:

  • Wat is het mandaat van de Alliantie medewerkers die aan tafel zitten? Kunnen wij ervan uitgaan dat zij de bevoegdheid hebben om dingen toe te zeggen? Of kan alles wat in de klankbordgroep wordt besproken weer teruggedraaid worden?
  • Er wordt gesproken over blokken waar sprake is van (uitgestelde) sloop. Wanneer er straks een definitief plan is kan de woningbouwvereniging dan een termijn garanderen dat de bewoners daar niet opnieuw lastig gevallen worden met sloopplannen. De klankbordgroep vindt 10 jaar daarvoor een redelijke termijn.

Urgentieconcurrentie
Door het gelijktijdig plannen van projecten in de Vogelbuurt en de Vasco Da Gama straat kan er een risico van overmatige urgentiebelasting ontstaan wat dan hopelijk niet leidt tot urgentie-inflatie.
Volgens Cock Snel moet dit bij zijn plan geen probleem gaan worden want misschien heeft hij zelfs maar een 20-tal(!) urgentie verklaringen nodig. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd hoe hij dat kunstje gaat flikken, de verwachtingen voor de volgende bijeenkomst worden zo wel hooggespannen.