Brief aan Alliantie namens actiegroep

Maandag 13 mei is er tot onze teleurstelling niemand van de Alliantie verschenen op de bewonersbijeenkomst. We hebben daardoor ook geen kans gekregen om de vele vragen die er bij de bewoners leven te stellen. Wij vinden het niet terecht dat alle directe communicatie op die manier onmogelijk gemaakt wordt en zijn opnieuw geschokt door het gebrek aan respect wat de A. uit door niet op onze uitnodiging in te gaan.

Tot nu toe heeft de A. ook niet gereageerd op de vragen die op deze website worden opgeroepen en de brief van de Alliantie heeft ook weer nieuwe vragen opgeroepen. Om de dialoog toch op gang te houden verzenden wij de onderstaande brief aan de Alliantie. (download als pdf)


Amersfoort, 16 mei 2019

Betreft: uw brief over stand van zaken planvorming Vogelbuurt Liendert d.d. 10 mei 2019

Geachte heer Snel,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 10 mei jongstleden. Als reactie op  deze brief hebben wij een aantal vragen waar wij graag binnen twee weken antwoord op willen hebben.

 1. Wij  hebben begrepen dat met deze brief een einde is gekomen aan de time-out. Tijdens een time-out wordt het spel stilgelegd. Waarom is de Alliantie toch doorgegaan met inloopgesprekken en 1-op-1 gesprekken over de Vogelbuurtplannen?
 2. U geeft aan dat de verbeterde woningen klein blijven. Sinds wanneer is dat een probleem? Heeft u hier onderzoek naar gedaan bij de bestaande bewoners?
 3. U geeft aan dat de verbeterde woningen kwalitatief onvoldoende blijven en dus niet voldoen aan de eisen van  deze tijd. Betekent dit dat de rest van de Vogelbuurt die ongeveer gelijktijdig met onze woningen is gebouwd ook niet verbeterd gaat worden en binnenkort gesloopt gaat worden om vervangen te worden door nieuwbouw?
 4. Heeft u onderzoek laten doen door een onafhankelijk bureau naar de staat  van onze woningen en zo ja, kunt u ons dan per omgaande de resultaten van dit onderzoek doen toekomen?
 5. U geeft aan dat de investering om tot een verbeterde woning te komen veel te  hoog zijn om tot een goed evenwicht te komen. Kunt u dit met cijfers onderbouwen en wilt u dan ook rekening houden met het feit dat er sinds de bouw van deze woningen door de bewoners maandelijks huur is betaald zonder er in al die jaren ooit  een redelijke verbetering voor terug te krijgen? Ook dat is immers een vorm van achterstallig onderhoud.
 6. U geeft aan dat er  een enorm tekort is aan sociale huurwoningen in Amersfoort en dat u  daarom onze vierkante meters nodig heeft. Kunt u aangeven hoe dit tekort is ontstaan en waarom u van dit probleem ons -levensgrote- probleem wilt maken?
 7. U beroept zich op de privacywetgeving. Wilt u een kopie van de getekende verklaring toesturen aan de betreffende bewoner, zodat deze bewoner zelf kan  bepalen met wie ze de verklaring wil delen?
 8. Tijdens de individuele bezoeken heeft u de optie ‘blijven wonen in een onverbeterde woning’ gepresenteerd als ‘uitgestelde sloop’? Kunt u toelichten wat ‘uitgesteld’ in deze situatie in werkelijkheid betekent?
 9. Kunt u specifieke voorbeelden noemen van daadwerkelijke invloed die de klankbordgroep heeft gehad op  de huidige plannen van de Alliantie?
 10. U geeft aan dat u wilt zorgen dat  de mening van álle bewoners mee kan worden genomen bij de planvorming. Intussen wilt u doorgaan  met het uitwerken van het bestaande plan en kunnen  de bewoners achteraf op- en aanmerkingen maken. Is het niet logischer en  noodzakelijk om vóóraf in gesprek te gaan met de bewoners om het huidige plan aan te passen aan de wensen van álle bewoners, voordat er wederom tijd, geld en energie gestoken gaat worden in  de uitwerking van een plan dat al bij voorbaat kansloos is?
 11. Is het inmiddels al tot u doorgedrongen dat, wanneer u rekening wilt houden met de wensen van álle bewoners, er drie opties geboden moeten worden:
  1. sloop van de bestaande woning en terugkeer naar nieuwbouw,
  2. verlaten van de bestaande woning met een toegezegde urgentie,
  3. verbetering van de bestaande woning.
 12. U geeft aan dat u naar bewoners luistert bij het maken van het plan. Uit ons onderzoek blijkt dat een fors deel níét wil slopen maar renoveren. Is renovatie nu weer een optie? Zo nee, wat zijn uw woorden over luisteren naar bewoners dan waard?

Graag zien wij binnen twee weken uw antwoorden tegemoet en blijven wij zoals altijd openstaan voor een vruchtbaar gesprek met de Alliantie over aanpassing van de huidige plannen.

Met vriendelijke groet,

Bewonersgroep De Kraaivogels
post@vogelbuurt033.nl

Een kopie van deze brief wordt gestuurd aan de heer M. Tigelaar, Gemeenteraad Amersfoort, de heer T. Colpa, mevrouw M. Baruch, de heer M. Smits.
Deze brief wordt ook gepubliceerd op de website vogelbuurt033.nl en zal bij alle betrokken bewoners uit de Vogelbuurt persoonlijk bezorgd worden.

Lees Interacties

Reacties

 1. Karin Cozijnsen zegt

  Deze brief is echt top, hele goede duidelijke vragen. Nou maar afwachten of er antwoord op wordt gegeven. Ik ben iig erg benieuwd naar.
  Ben trots op jullie, Karin Cozijnsen

 2. Nico en irma zegt

  Vanuit Schotland blijven wij op de hoogte en zijn blij met jullie initiatieven.