Brief aan de gemeenteraad

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief waarin alleen het standpunt van de Alliantie wordt vertolkt heeft de actiegroep De Kraaivogels een eigen informatiebrief voor de raadsleden opgesteld. De inhoud van die brief staat hieronder.

Geacht Raadslid,

Met grote verbazing hebben wij de Raadsinformatiebrief 2019-074 over onze Vogelbuurt gelezen. Hierin stelt het College dat zij De Alliantie steunt in het voornemen om onze woningen te slopen.

Als bewoners verbazen wij over het grote aantal feitelijke onjuistheden. Bovenal raakt het ons dat wij hierdoor ons thuis dreigen te verliezen. Wij hopen dat u bereid bent naar ons verhaal te luisteren en zich in te zetten voor een mooie toekomst van onze buurt. Daarom nodigen we u graag uit om op zaterdag 12-10-2019 (13:00 – 14:00)  of maandag 14-10-2019  (18:30 – 19:30 ) bij ons langs te komen om met eigen ogen onze huizen te bekijken en ons verhaal te horen. Mocht u op deze tijd verhinderd zijn, zijn we altijd bereid een andere afspraak te maken.

Voor nu willen wij graag drie van onze belangrijkste bezwaren bij u onder de aandacht brengen.

Proces: niet gehoord, grote onzekerheid

Al jarenlang zitten wij in grote onzekerheid. Eerst was er sprake van sloop, toen van renovatie, nu weer van sloop. De communicatie van De Alliantie kenmerkt zich door halve toezeggingen, hele leugens, gegoochel met cijfers en niet nagekomen afspraken. In de Raadsinformatiebrief worden deze Alliantie-trucjes gewoon herhaald. Om u een voorbeeld te geven: er wordt gesproken over het woonwensenonderzoek waaruit zou blijken dat de helft van de bewoners een voorkeur zou hebben voor sloop. Pertinent onwaar: Slechts 38% stond open voor sloop en nieuwbouw.

Daarom waren de overleggen van de Klankbordgroep gericht op zoveel mogelijk verduurzaming en een klein deel sloop. Met onder andere Toon Colpa hebben wij dit helemaal uitgewerkt. Een plan waar inderdaad een deel van de woningen gesloopt zou worden, maar ook een flink deel zou worden verduurzaamd/verbeterd. Naar onze inschatting zou bijna de hele buurt dit plan steunen. We hadden dan ook vertrouwen in een goede afloop.

Totdat de overkoepelende directie van De Alliantie dit plan van tafel veegde. Sindsdien is renovatie van onze woningen geen optie meer. Dat is niet gebleken uit het woonwensenonderzoek, dat was niet wat er tijdens de Klankbordgroepbijeenkomsten is besproken, dat is besloten aan de directietafel van De Alliantie.  

In de bijlage vindt u een tijdlijn van het hele proces waaruit blijkt hoe lang er al een spelletje met ons wordt gespeeld.

Duurzaamheid: waarom lukt het Portaal wel?

Keer op keer horen wij dat onze woningen niet verduurzaamd zouden kunnen worden. Nu is het wonderlijke geval dat in het Kwikstaartpad identieke huizen staan aan die van ons. Die zijn eigendom van Portaal. Afgelopen maanden zijn deze woningen opgeknapt. Inclusief zonnepanelen. Het renoveren of slopen van onze huizen is dus een keuze. Een keuze die wij graag zelf zouden maken.

Oproep: neem ons serieus!

Nadat zo’n beetje de hele klankbordgroep was opgestapt – overigens zijn ook een aantal voorstanders van sloop opgestapt – is er op 24 juni in overleg met de HBVA-RA en de Woonbond een projectcommissie opgericht. Het uitgangspunt was om vanaf 0 te beginnen. Het is daarom dat wij zo verbaasd en geschrokken zijn dat de gemeente zo openlijk door dit proces heen fietst met deze steunbetuiging voor sloop. Ook het opdelen van het project in verschillende deelgebieden verbaasd ons. Eerder zijn de verschillende klankbordgroepen, zonder enige inspraak, juist bij elkaar gevoegd. Nu zijn er blijkbaar toch weer verschillende projecten. De reden hiervoor laat zich raden.
Bovenal verbaasd het ons dat de gemeente De Alliantie steunt in haar kogel-of-strop-methode. Als we kiezen tegen de sloop, kunnen we fluiten naar renovatie. Waarom verdienen wij geen duurzame huizen?

Noch De Alliantie, noch de gemeente lijkt te beseffen dat een huis veel meer is dan een stapel stenen. Het is ons thuis. Het is onze veilige plek met vele herinneringen. Als slopen geen enkele andere optie zou zijn, zouden we er vrede mee kunnen hebben. Maar Portaal laat zien dat dit niet aan de orde is.

De Alliantie weigert sinds eind vorig jaar naar ons te luisteren. Wij hopen dat u wél naar ons kunt luisteren.

Met vriendelijke groeten,

Actiegroep De Kraaivogels:

In bijlage is een verkorte tijdslijn bijgesloten. De uitgebreide tijdslijn met links naar relevante documenten staat op:
https://vogelbuurt033.nl/tijdslijn-project-vogelbuurt

Lees Interacties

Reacties

 1. Marga zegt

  Duidelijke brief.
  Nu maar hopen dat de gemeente raad er serieus mee om gaat.
  En dat er nu eens naar ons ( bewoners en onze wensen) geluisterd wordt.

 2. Ineke v dijk zegt

  Wij zijn het niet met deze brief eens op het kwikstaartpad,er word te veel de nadruk gelegd op het niet slopen,terwijl een grote groep dit wel wil,tevens is deze groep na de inloop middag gegroeid en de groep die wil slopen is al ver boven de 38% veel verder zelfs. Wij als Kwikstaartpad distantiëren zich dan ook van deze brief naar de gemeente en zullen dat ook aangeven.

  • Henk van den Bor zegt

   Wij? De schrijfster van bovenstaande reactie reageert voor eigen rekening. Er is op dit moment geen enkele georganiseerde vertegenwoordiging van ‘Het Kwikstaartpad’ bekend. Van slechts 2 of 3 andere bewoners is zijdelings bekend dat zij de mening van I. van Dijk delen. Van wie heeft van Dijk het mandaat om namens haar straat/pad te spreken?
   Daarnaast hebben bewoners van het Kwikstaartpad zich onttrokken van elke georganiseerde dialoog. Zij zijn nooit ingegaan op uitnodigingen voor bewonersbijeenkomsten, niet die van de Kraaivogels noch die van de HBVA. Bij de enquête door de Kraaivogels hebben slechts 4 bewoners aangegeven dat zij in nieuwbouw geïnteresseerd zijn.

   • Namara zegt

    Ja wij inderdaad! Want wij hebben veel contact in de straat en weten wat wij met elkaar willen! <-- reactie ingekort door redactie -->

    • Henk van den Bor zegt

     Bovenstaande reactie is door mij ingekort. Ik plaats niet langer reacties van de 2 bewoners van het Kwikstaartpad wanneer zij ons/mij voor gek en belachelijk uitmaken en allerlei andere ongefundeerde zaken roepen.
     Onderbouwde reacties waarin medebewoners met respect worden bejegend blijven welkom.