De actiegroep is er voor iedereen!

Als actiegroep willen wij benadrukken dat wij er zijn voor alle bewoners. Wij zijn er niet alleen voor de bewoners die graag in hun huis willen blijven wonen en renovatie willen. Wij komen ook op voor de belangen van bewoners die wel in een nieuwbouw woning terug willen. Ook voor de bewoners die een urgentie is beloofd willen wij ons sterk maken. Het maakt niet uit of je tegen sloop bent of juist voor, samen staan we sterk en kunnen we ervoor zorgen dat de Alliantie gaat luisteren naar de wensen van alle bewoners. Wij eisen een plan wat recht doet aan de wensen van alle bewoners.

Voor bewoners die wachten op een urgentie…
De Alliantie heeft jou een urgentie beloofd toen je in de woning bent komen wonen. Hier heb je al die jaren je huis op aangepast. Je hebt je huis zo goedkoop mogelijk ingericht, of de woning bewust niet zelf geïsoleerd. Zonde van het geld want de woning zou na een aantal jaar toch gesloopt worden. Nu zit je vast in een woning die al jaren niet is onderhouden en in erg slechte staat verkeert. Je kan in de huidige woningmarkt niet meer weg.
De actiegroep wil zich er voor inzetten dat deze bewoners weg kunnen met een urgentie. Ook als hun woning niet gesloopt wordt.

Voor hen die nieuwbouw willen
Ook jouw belangen hebben wij voor ogen. Wij hebben niets tegen nieuwbouw voor hen die dat willen. Wanneer de bewoners van een bepaalde straat in meerderheid voor nieuwbouw zijn dan mag wat ons betreft volgende week de eerste steen gelegd worden.
We willen je wel ondersteunen bij het praten met de Alliantie om te zorgen dat het een woning wordt die jij wilt en niet een die de woningbouwvereniging beter uitkomt

Voor wie renovatie wil
Wij willen ons niet neerleggen bij de simpele afwijzing van renovatie. Portaal laat ons zien dat het wel kan! De actiegroep wil een mix van renovatie en nieuwbouw, precies zoals de Alliantie ons voorgespiegeld heeft voordat ze met een plan kwamen waarin alleen plaats is voor nieuwbouw en ‘uitgestelde’ sloop.
Wij eisen dat dit oude plan terug op tafel komt en dat de Alliantie hun belofte na komt om de bewoners tegemoet te komen in hun wensen.

Voor ons allemaal
Wanneer de woningbouwvereniging de benodigde 70% niet krijgt willen wij niet dat ze vervolgens weer 3 jaar beledigd in een hoekje gaan zitten en hopen dat onze huizen ondertussen onder onze voeten wegrotten.
Nee, dan willen we praten over een goed plan waarin ruimte is voor de wensen van iedereen, dus ook de Alliantie.