Er is slopen en er is slopen

In onderzoeken en in nieuwsbrieven wordt het woord slopen regelmatig gebruikt. Volgens het sociaal statuut (p7 -p8) zijn er: ‘intern sloopbesluit’ – een sloopbesluit genomen binnen de verhuurder, en een ‘voorlopig sloopbesluit’ – een stadium waarin ruggespraak met de gemeente is geweest.

Na een voorlopige sloopbesluit volgt een peiling onder de huurders om na te gaan of tenminste 70% instemt met het sloopplan. (o.a. door huisbezoeken)
-zie p8 sociaal statuut.

Na zo’n peiling wordt bij behalen van de benodigde steun (70%) de definitieve sloopvergunning door de gemeente verstrekt, en kunnen de urgentieverklaringen etc. worden verstrekt.

In de nieuwsbrief van december 2018 wordt gesteld: “Dit is nu, om een goed plan te kunnen ontwikkelen, omgedraaid. We bezoeken eerst alle bewoners. Op basis daarvan kunnen we een conceptplan ontwikkelen“.

Wanneer je dat vergelijkt met wat in het sociaal plan staat dan lijkt het er dus op dat hiermee een peiling gedaan wordt die vervolgens beslist over het wel of niet behalen van de 70%… En dat wordt nergens gemeld door de Alliantie.

Niet omschreven is de vorm waarin dit onderzoek moet plaatsvinden. Voor de bewoners is de uitkomst van groot belang, dus hoe is de transparantie gegarandeerd? Hoe kan de uitkomst geverifieerd worden?

De vraag is dus: “Is de peiling van begin januari beslissend voor het halen van de 70%” (en waarom is de woningbouwvereniging daar niet helder over?).

Aanvulling 25 januari
Inmiddels heeft de Alliantie duidelijk aangegeven dat deze peiling niet beslissend is voor de 70% (bedankt Marga Baruch)

Verder hebben we er nu weer een nieuwe sloopterm bij gekregen “Uitgestelde sloop” in de praktijk was dat natuurlijk voor veel bewoners al jarenlang het geval, maar nu zie ik het als officiĆ«le aanduiding in documenten van de Alliantie staan.
De vraag wordt daarbij dan hoe lang is uitgesteld? Lang genoeg om je krakkemikkige laminaat nog een keertje te vervangen?
In ieder geval lang genoeg om je woonplezier te bederven…
Meningen en correcties zijn van harte welkom…

Bijlagen:
Sociaal Statuut Amersfoort 2014 – 2018
Sociaal Plan (aanvullingen op sociaal statuut speciaal voor dit project)