Herkenning, de cijfers en de time out

Nu de Alliantie een time-out heeft gevraagd kunnen de bewoners ook nog eens rustig over alles wat aan de orde gekomen is nadenken. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we de cijfers doorgegeven van de peiling die wij afgelopen maand hebben gehouden. Voor wie er niet bij was, hierbij nogmaals de resultaten.

Aantal
woningen
Aantal
bewoners
Twijfel
Onbekend
Voor
plan
Tegen
plan
%
onbekend
%
voor
%
tegen
92 83 7  31 45 8,5% 37,5 % 54 %

Tijdens de bijeenkomst hebben we de aandacht gevestigd op de dingen waarin we verschillen en de dingen waarin we elkaar herkennen. Omdat we er als actiegroep voor iedereen willen zijn.

Waarin herken jij jezelf?

Wie wil wat en waarom?

Ik wil urgentie:

 • Want ik ben het helemaal zat en wil weg!
 • Mijn huis wordt al meer dan 10 jaar verwaarloosd door de woningbouwvereniging en ik heb zelf geen geld of energie om het op te knappen. En de Alliantie geeft steeds niet thuis als ik wat vraag.
 • Dit is mijn enige kans om urgentie te krijgen en ik wil graag een groter huis voor mij  en mijn kinderen.
 • De Alliantie heeft mij beloofd dat ik een urgentieverklaring en verhuiskosten-vergoeding krijg… die wil ik nu eindelijk wel eens hebben.

Ons advies: Er is je van alles beloofd – verzamel de bewijzen van wat er beloofd is. Praat met bewoners die in hetzelfde schuitje zitten en praat met de actiegroep. Samen kunnen we de woningbouwvereniging naar je laten luisteren!
Teken niets tot je de beloftes zwart op wit hebt!


Ik wil graag nieuwbouw:

 • Want ik ben de schimmel zat en wil een schoon en nieuw huis.
 • Ik wil graag een energiezuinig huis.
 • Dit is mijn enige kans om ooit een nieuw huis te krijgen.
 • Ik wil wel op dezelfde plek terugkomen.
 • Maar … € 720,-  is een hoop geld voor een huis.
 • Maar … ik wil geen pijpenla van 4,20 breed!

Advies: Let heel goed op en laat je niet afschepen met een huis waar je niet blij van gaat worden. Vraag inspraak bij wat er gebouwd wordt en niet alleen bij de kleur van de voordeur! En…. Praat met je buren die hetzelfde willen.
Teken niets tot je de beloftes zwart op wit hebt!

Ik wil renovatie:

 • Ik ben blij met mijn huis en wil op mijn plek blijven.
 • Ik ben gehecht aan mijn buurt en mijn buren.
 • Mijn huis kan best wel wat verbeteringen gebruiken.
 • Na 20+ jaar huur betalen heb ik recht op verbeteringen.
 • Mijn huisje is nog goed en met wat inspanning en een beperkte investering kan het makkelijk nog 20 jaar mee.
 • Ik kan niet een paar honderd euro meer huur betalen.

Advies: Sluit je aan bij je medebewoners die hetzelfde willen. Praat met de actiegroep en leg je eisen op tafel bij de Alliantie. Laat je niet met een kluitje in het riet sturen en eis actie van de Alliantie.
Teken niets tot je de beloftes zwart op wit hebt!

Het laatste maar niet het minste

Wij moeten er samen voor zorgen dat van uitstel geen afstel komt! Het gaat erom dat er een beter plan komt en niet dat alles afgeblazen wordt. Dus doe je best Alliantie, zorg dat de bewoners weer weten waar ze aan toe zijn en weten waar ze naar uit kunnen kijken.

Lees Interacties

Reacties

  • Henk van den Bor zegt

   Beetje flauw Namara, als lid van de klankbordgroep heb je heel duidelijk gemaakt dat jij voor het plan bent. Ik heb je daar ook nog persoonlijk over aangesproken voor de bekendmaking van de cijfers, daarbij heb je niet aangegeven dat je van mening bent veranderd. Jij staat dus als voorstander op de lijst, niks onzuivers aan. Tenzij je inmiddels van gedachten veranderd bent? Dan corrigeer ik dat graag.

   Wij doen als actiegroep heel erg ons best om de belangen van alle bewoners voor ogen te houden. Als je daarbij ideeën en/of suggesties hebt dan horen we dat graag.

 1. Mw Kerekes zegt

  Ten eerst: De Kwikstaartpad is al twee en half jaar bezig met de Alliantie. Wij willen sloop.
  Ten tweede: Jij bent niet gemachtigd door ons om onze naam te spreken.
  Ten derde: Waarom maar 15 mensen waren protesteren? En de rest dan?
  Ten vierde: Gelieve ophouden met de onruststokkende briefen onze brievenbus gooien.
  Ten laatste: Kun jij beter nadenken waarom mensen niet aan jouw oproep reageren???
  Volgens mij is het niet de moeite waard.

  • Henk van den Bor zegt

   Beste Friderika,
   Er komt een bewonersbijeenkomst, daar kreeg je een uitnodiging voor in de bus, namens de actiegroep. Niet namens mij persoonlijk.
   Wanneer je het niet eens bent met de actiegroep kan je dat op de bijeenkomst vertellen. Het zou fijn zijn als je ook meedenkt voor anderen en niet alleen voor je eigen straatje.

   1. Fijn, succes daarmee
   2. Ik spreek namens mezelf en namens diegenen die het niet eens zijn met het huidige plan.
   3. Dat er op vrijdagochtend 15 mensen waren is al heel goed, niet iedereen kan vrij nemen van z’n werk.
   4. Alle bewoners worden uitgenodigd, je hoeft het niet te lezen.
   5. Veel bewoners komen wél opdagen en gaan wel met elkaar in gesprek, om samen tot een oplossing te komen.
   6. Niet waard? Ik denk dat je inderdaad voor jezelf spreekt.
 2. José de Bruijn zegt

  Aan alle vogelbuurtbewoners, in het bijzonder aan de bewoners van het Kwikstaartpad,

  Wat jammer dat er nu twee kampen ontstaan! Ik was bij onze actie op goede vrijdag.
  Ik ben zeker niet tevreden met het filmpje op de website, dit geeft een totaal ander beeld van onze actie.
  Wij hebben daar gestaan voor ALLE bewoners! In de media komt onze vraag om renovatie steeds naar voren.
  Onze andere eisen worden daarbij nooit genoemd!

  – Ons belangrijkste punt is dat de Alliantie luistert naar de wensen van de bewoners. Daar zitten veel mensen tussen die sloop willen! Als een hele straat dat wil: HELEMAAL GOED!
  Als de Alliantie die wens echt gehoord heeft horen in het nieuwe plan deze straten EERST gesloopt te worden.

  Dit betekent niet dat de huizen van bewoners die graag renovatie willen plat moeten.

  – Bewoners die weg willen met urgentie zitten onnodig vast in deze situatie, niet omdat wij actie voeren. Dit komt omdat er nooit duidelijk verteld is dat een VOORNEMEN tot sloop nog geen realiteit kan zijn als er geen 70% is! Dit is een van onze eisen, afspraken nakomen.

  Ik heb in mijn vogelpak gestaan voor ALLE bewoners en niet voor alleen mijzelf.
  Er zijn zoveel buurtgenoten die nu ongelukkig zijn in hun situatie. Wij willen een NIEUW PLAN waarin er geluisterd wordt naar ALLE BEWONERS.

  De actiegroep wilde door de actie aandacht vragen voor onze eisen. Wij zijn niet allemaal anti-sloop.
  Gooi daarom de deur niet dicht en ga juist met de actiegroep in gesprek. Ik wil me juist inzetten voor alle groepen. Als iemand vragen heeft over hoe de actie verlopen is…. Vraag gerust om mijn telefoonnummer, ik sta jullie graag te woord.

  Laten we voor elkaars belangen gaan staan!

  José