Kanttekeningen bij bewonersonderzoek

Bewoners van het projectgebied hebben vandaag een informatiepakket van de Alliantie gekregen met de aankondiging van een telefonisch bewonersonderzoek vanaf 1 juni.

Vandaag heeft de Projectcommissie een toelichting op haar standpunt bij de bewoners in de bus gedaan. Hieronder de tekst van dat schrijven:


Informatie Projectcommissie Vogelbuurt

Telefonische peiling door Centrum voor Woononderzoek/Alliantie

Zoals jullie inmiddels hebben vernomen gaat het Centrum voor Woononderzoek in opdracht van de Alliantie binnenkort een telefonische peiling onder de bewoners van de Vogelbuurt houden. Zij willen weten wat wij denken over hun plannen met onze woningen.

De Projectcommissie heeft besloten hier niet aan mee werken, vooral omdat:

  • De Alliantie niet vooraf aan wil geven wat de gevolgen van deze peiling zijn en wat er dus eventueel nog kan veranderen aan de plannen. We hebben nu te vaak meegemaakt dat de Alliantie uitkomsten alleen gebruikt in haar voordeel.
  • De Alliantie deze peiling uitsluitend telefonisch wil houden en de vragenlijst ook niet tevoren aan de bewoners wil sturen. Wij vinden dat de Alliantie zich in moet spannen om zoveel mogelijk bewoners de kans te geven om aan deze peiling mee te werken, na een goede voorbereiding.
  • De Projectcommissie vreest dat de betrouwbaarheid van dit onderzoek op deze manier niet gegarandeerd kan worden. Wij krijgen ook geen inzage in de gegevens en kunnen dus geen controle uitvoeren.  Daarom willen wij onze naam hier niet aan verbinden.

Iedereen moet vanzelfsprekend zelf bepalen of en hoe zij mee willen werken aan deze peiling. Let wel: dit is NIET de draagvlakmeting die in een later stadium plaats gaat vinden!

Nog even ons standpunt over de plannen samengevat:

  • Wij zijn zeker niet tegen nieuwbouw, maar vinden dat bewoners die willen blijven in hun huidige woning serieus moeten worden genomen. Blijven is ook een keuze!
  • De plannen zijn onvoldoende concreet en te veel kan nog gewijzigd worden.
  • Wij zijn het niet eens met de breedte van 4,20 m (binnen 3,80 m) van de nieuwe grondgebonden woningen. Op de breedte van 2 woningen worden er straks 3 gebouwd. De binnenbreedte van de totale woning wordt dan de breedte van jouw huidige woonkamer, waar dan nog de gang, toilet, trap en kastruimte vanaf gaat. Wij streven naar een woningbreedte van 4,80 m.
  • Er is met ons geen enkel overleg over het Sociaal Plan geweest. Al onze voorstellen zijn genegeerd door de Alliantie, terwijl zij zelf nog steeds wijzigingen doorvoert.
  • De draagvlakmeting wordt straks door de Alliantie zelf gedaan, terwijl wij vinden dat dit ook door een onafhankelijke instantie moet worden gedaan.
  • Door de fasering bij de draagvlakmeting ontstaan er grote verschillen in kosten, invloed op de plannen en periode van onzekerheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een lid van de Projectcommissie in jouw omgeving.

Met steun van de Woonbond hopen wij alsnog op SAMENWERKING met de Alliantie!

Met vriendelijke groet,
Projectcommissie Vogelbuurt.