Ken je die grap van de klankbord meeting?

Vandaag 18 april was er weer een klankbordgroep overleg gepland door de A. (vanaf nu kort ik Alliantie af tot A.)

Wat eraan vooraf ging
Voorafgaand aan de meeting is er door vele leden getwijfeld over het nut van die bijeenkomsten. De leden van de klankbordgroep voelden zich gebruikt als schaamlap, eigenlijk alleen zodat de A. kan zeggen in hun nieuwsbrief: “We hebben dit allemaal besproken met de klankbordgroep”. Terwijl ondertussen de A. alleen verder gaat met hun eigen plan en er verder niets met de inbreng van de klankbordgroep gedaan wordt.
4 leden van de klankbordgroep zijn dus opgestapt.

De agenda
Vanavond zou er met de architecten gepraat worden over het ontwerp van de nieuwbouwwoningen en de inrichting van het openbaar terrein. Tsja, daar is blijkbaar zoveel belangstelling voor dat er uiteindelijk maar 3 leden van de klankbordgroep aanwezig waren tegenover 7 man van de Alliantie.
En van de 3 zien er 2 geen heil in nieuwbouw en wil degene die overblijft eigenlijk alleen een urgentiebewijs en een verhuisvergoeding.

Niet welkom
Maar goed, dit is allemaal van horen zeggen… Toen ik het gebouw van de A. binnenkwam sprongen alle toegangsdeuren op rood. Rood van gesloten… even heen en weer lopen misschien moest er een andere ingang gebruikt worden? Maar nee, alle deuren bleven dicht.

De aap uit de mouw
Ah, daar kwam de verklaring… de “Senior Gebiedsontwikkelaar” kwam mij de weg versperren. “Wat ik daar te zoeken had, ik was toch geen lid van de klankbordgroep? “… Op mijn vraag: “gaan we fijnslijpen?” kreeg ik een lawine van kritiek over me heen.

 • Ik zou tijdens de vorige bijeenkomst “smalend en honend” gekeken hebben. (!)
 • Die website van je: “Dat bevalt de A. niet” dat is allemaal veel te negatief.
 • De toon van die website is helemaal veranderd dat vinden we niet goed!
 • Het feit dat een ander lid van de klankbordgroep zijn plek aan mij had overgedragen: “Ja , maar dat gaat zomaar niet” (waar staan die regels?)

Ik moest er blij van worden?
Ja hallo, meneer gebiedsontwikkelaar (best wel een sjiek woord voor sloper) wat dacht je dan? Dat ik lachend ga applaudisseren als je me verteld dat onze hele straat plat gaat? Dat ik vrolijk wordt van die plannen van jullie waar ik niet om gevraagd heb?

Oh ja, hoe was het ook alweer: ” De weg die de woningcorporatie is ingeslagen, ‘optimaal antwoord geeft op het tekort aan woningen in de stad en op de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente’. Dus zoals ik al eerder schreef – A. blij, Gemeente blij, en de huidige bewoners kunnen de boom in! Sorry, maar daar ga ik echt best wel een smalend smoel bij trekken! Het is wel mijn huis, mijn straat en mijn buurt waar jullie het over hebben!

Enfin, ik had dus geen zin om daar tegen in te gaan. Ik weet dat de website goed gelezen wordt. Ik weet dat voor velen dit de plek is waar je informatie kunt vinden, en niet die armzalige nieuwsbrieven waar alleen in staat wat door tig A. medewerkers zo dood geredigeerd is dat er niks meer in staat waar een bewoner wat aan heeft. Ik was dus onverwacht een uurtje eerder thuis 🙂

En nee, geld voor onderhoud en renovatie is er niet. Maar wel om met 7 betaalde medewerkers van de A. 3 klankbordgroepsleden te woord te staan.

Groot gelijk
Maar de senior gebiedsontwikkelaar had wel gelijk. De toon is veranderd! Ik heb niet meer de illusie dat er met de A. te praten valt. Eerst moet er NEE tegen het huidige plan gezegd worden. En omdat ik een hekel heb aan tijd verspillen moet dat plan zo snel mogelijk van tafel… en daarna kan er kalm en redelijk en uitvoerig gepraat worden – als er dan ook iemand aan de andere kant van de tafel zit die kan luisteren – en nog beter ook iets doet met wat er gezegd wordt!

Voor de zekerheid
Dus voor het geval je eroverheen hebt gelezen: Beste Alliantie, we willen graag met jullie praten. Zodra jullie bereid zijn om naar ons te luisteren zijn jullie van harte welkom!

De grap van die klankbordmeeting: Die was er (voor mij) niet 🙂

Lees Interacties

Reacties

 1. Hans Ubbink zegt

  De klankbordgroep; een initiatief van de Alliantie bedoeld als burgerparticipatie inzake het al dan niet renoveren of slopen van woningen in de Vogelbuurt, met als doel het realiseren van nieuw te bouwen woningen.
  Op verzoek van mevrouw L. van Soelen ben ik aanwezig geweest bij de bijeenkomsten, of zoals de alliantie het omschrijft; de klankbordgroep.
  Waarom zou de Alliantie haar bewoners de gelegenheid willen geven om te participeren in de besluitvorming omtrent de toekomst van de bestaande woningen in de vogelbuurt? Omdat we in een democratisch land leven? Vast en zeker niet. Immers, dan had de Alliantie haar belofte wel nakomen om de bestaande woningen te renoveren; immers, daar hebben de meeste bewoners (het hoogste percentage) zich sterk voor gemaakt.. Had de Alliantie wellicht gehoopt op meer bijval voor wat betreft het realiseren van nieuwbouw? Wie zal het zeggen!
  Feit is dat de Alliantie een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. De Alliantie mag gezien worden als een bestuurlijk orgaan en heeft als zodanig bepaalde verantwoordelijkheden naar haar burgers (lees: bewoners).
  Beste bestuurders van de Alliantie:
  Nogmaals… woningnood is ook in Amersfoort hoog. Bestaande woningen renoveren kost ten opzichte van het realiseren van nieuwbouw onevenredig veel geld. Anders gezegd: het realiseren van nieuwbouw genereert in meerdere opzichten meer financieel vermogen dan het in stand houden en renoveren van bestaande bouw. Iedereen weet dat! De Alliantie weet dat natuurlijk ook.
  Waarom houdt u als Alliantie uw bewoners voor de gek?
  Natuurlijk was er gerede kans op weerstand van uw bewoners wanneer u meteen had aangegeven dat de Alliantie voornemens was tot sloop.
  Maar wat denkt u dat u nu heeft bereikt met uw inzet om de bewoners op het verkeerde been te zetten?
  Ik zou me schamen als ik voor de Alliantie werkzaam zou zijn.

 2. Ineke van Dijk zegt

  Beste mensen een pluspunt voor jullie, nu de meeste mensen waarschijnlijk toch in hun huis mogen blijven.
  Wij op het Kwikstaartpad zijn hier echter niet blij mee.
  Wij[op 2 bewoners na] willen heel graag van ons oude tochtige en letterlijk rottende huis af.

  Maar het stelt de kans op sloop hier weer uit, en voor hoe lang? weer jaren?
  Wij zijn blij voor jullie echt, maar zie de bui al weer hangen dit gaat weer heel lang duren en daar zijn onze bewoners niet blij mee.

  • Henk van den Bor zegt

   We begrijpen precies wat je bedoeld en daarom hebben we als actiegroep ook de eis gesteld dat er tempo in de zaak blijft zitten. We hebben al eerder gezegd dat als het Kwikstaartpad zo overduidelijk voor nieuwbouw is, er wat ons betreft volgende week de eerste steen gelegd mag worden. Die bui die je ziet hangen geldt voor iedereen, het is daarom aan ons, de bewoners dus, om de A. achter z’n vodden te blijven zitten.
   Het is de Alliantie die jullie pas nieuwbouw gunt als ze daarvoor andere straten kunnen slopen en die jullie afhankelijk maakt van de andere straten.
   Natuurlijk moet er wel een goede oplossing komen voor de bewoner van het Kwikstaartpad die absoluut niet wil verhuizen. Je zou toch denken dat de A. voor één persoon wel een degelijke oplossing kan vinden!
   Je bent van harte welkom om met de actiegroep te praten over hoe wij kunnen helpen met het zo snel mogelijk realiseren van jullie wens.

 3. Jette zegt

  Even een vraag. Wat ik begreep is dat er sinds 1 januari een nieuwe regel cq wet geldt, dat de woningbouw hoe dan ook kan besluiten te slopen en nieuwbouw te plegen indien gewenst. Zolang de bewoners een vergoeding voor vervangende woning krijgen cq terug kunnen keren naar nieuwbouw.

  Kan de A dan niet besluiten deze zaak te sluiten en een nieuwe te openen waarbij wij als bewoners hoe je t ook wendt of keert, moeten luisteren naar de A?

  Ik heb deze woning geaccepteerd wetende dat het gesloopt zou worden. Nu ik er ruim twee jaar woon, sta ik er compleet achter want mijn gezondheid is verslechterd. En ik zie steeds meer verval ontstaan. Ik wil een “gezond” huis.
  Ik hoop dus dat de A zijn beloftes nakomt dat ik een urgentie krijg met verhuisvergoeding en weg kan 3e kwartaal 2020. Liefst eerder.

  Hoe je het ook went of keert, gesloopt wordt er toch wel binnen nu en 5 jaar. Beter nu door die shit heen dan over 5 jaar. Ik snap dat sommigen renovatie willen, maar of dat de problemen oplost. En ja de A moet voldoen aan een quota huurwoningen die voldoet aan de eisen vd toekomst, dus die sloop gaat er echt wel komen. Niemand kan 100% tevreden zijn cq worden gesteld. Ik hoop dat de A met een voorstel komt waar de meesten tevreden mee zijn, wat ze ook prefereren. En dat ze echt zsm duidelijkheid geven want dit is echt absurd. Sommigen hebben 8 jaar geleden al gehoord dat er gesloopt gaat worden. Lekker plannen zo en investeren vd bewoners in interieur en tuin… Not. En voor degenen die dat recentelijk nog hebben gedaan is het ronduit k.t. Ben benieuwd wat er er nu weer gaat gebeuren cq gepland worden. Niet leuk voor niemand!

  • Henk van den Bor zegt

   Hoi Jette, fijn dat je reageert. Tsja, jij woont hier 2 jaar en wist vanaf het begin dat er gesloopt zou worden (althans dat is je beloofd) Ikzelf woon hier al 20 jaar en mijn huis is perfect in orde en naar mijn zin. Er is mij eind maart 2018 voor het eerst gevraagd of ik graag zou willen dat mijn huis gerenoveerd zou worden óf dat ik misschien belangstelling zou hebben voor nieuwbouw. Vervolgens is er in december koud meegedeeld dat renovatie te duur zou zijn en vervolgens in maart dit jaar dat ik boem als eerste aan de beurt zou komen voor sloop/nieuwbouw! Ik denk dat je wel aanvoelt dat ik daar én niet blij van wordt én denk: “Geef mijn portie maar aan Jette” want in datzelfde plan ben jij pas over 2,5 jaar op z’n vroegst aan de buurt.

   In de situatie die de A. nu gecreëerd heeft moet jij dus voor een plan stemmen wat ervoor zorgt dat mijn huis gesloopt wordt om de belofte die de A. gedaan heeft ingelost te krijgen. Dat hebben ze er niet bijgezegd toen ze je een urgentiebewijs beloofden. Hoe eerlijk is het om mensen die wél in hun buurt willen blijven in de problemen te brengen om mensen die er eigenlijk om een heel andere reden tijdelijk even kwamen wonen hun urgentiebewijs te bezorgen! Begrijp me goed, ik neem dat jou niet kwalijk want in de huidige woningmarkt heb je weinig keuze. Maar zie wel dat je zo onderdeel wordt van een sinister spel van de A. Als ze zo zeker waren van sloop hadden ze die woning ook tijdelijk aan je kunnen verhuren, maar dan had je geen recht op een urgentiebewijs gehad.

   Ik begrijp je motieven, maar ze zijn niet fair ten opzichte van mensen die al lang en met plezier wonen. En het zijn er echt meer dan sommigen die renovatie willen. 75% was voor renovatie.

   Met de A. heb ik geen medelijden. Jarenlang is er verzuimd voldoende nieuwbouw te plegen en nu hebben ze opeens het licht gezien en willen dat inhalen ten koste van de bestaande bewoners. En financieel komt hen dat ook goed uit 🙂

   Maar we doen ons best om er voor iedereen een beter plan uit te halen. Helaas voor jou is dat en voor renovatie en voor nieuwbouw, waarbij jij voor beiden geen belangstelling hebt. Het enige wat we voor jou kunnen bereiken is dat je sneller weg kunt. En daar gaan we ons dan ook voor inzetten.

 4. Ineke van Dijk zegt

  Ik denk het ook Jette, van overheidswegen word nieuwbouw aan alle kanten gestimuleerd
  Men wil van de oude huizen af en wil nieuwe duurzame woningen.
  Sloop gaat toch door al houd je het tegen m.i is dat maar tijdelijk, er staan niet voor niets al zo veel huisjes leeg
  en hoe graag mensen ook in hun huisje willen blijven [logisch] ze worden te oud en zijn aan vervanging toe en bovendien
  onderhand erg ongezond voor sommige mensen.
  Ook al hebben wat mensen hun woning nog zo mooi gemaakt, niet iedereen heeft dat en heeft er ook de middelen niet voor,
  Hier rot het hout letterlijk weg,de plinten rotten door het vocht
  Een nieuw huis???? graag zo snel als mogelijk is

 5. Jette zegt

  Hoi Henk, dank voor je reactie. Ik heb ook toen de dames aan de deur kwamen gezegd. Ik ben voor het plan, maar ik wil ook dat de rest krijgt wat ze willen. Er werd tijdens de laatste persoonlijke ronde door A zelfs gezegd dat ze wilden beginnen met mijn stuk met de sloop.
  De A schiet al jaren enorm te kort wat betreft dit project. Tegen sommige bewoners zwijgen en andere zeggen dat ze willen slopen. Dat is absurd. Als ik jou begrijp en de regels kunnen ze nu niets meer doen dan renoveren en wellicht een klein deeltje slopen mits 75% het eens is.
  Ze moeten nu wel gaan opschieten, want sommige huizen zijn echt in slechte staat. Daarnaast moeten ze aan de slag met de bewoners die voor overlast zorgen in de wijk. En GOED renoveren. Waar ik wel bang voor ben is dat de kosten de pan uit gaan rijzen voor de bewoners na renovatie…
  We wachten het maar weer af….

  • Tom Schalken zegt

   Beste Jette, de kosten hoeven echt niet de pan uit te rijzen; kijk maar naar het verbeterplan van Portaal. Dat sommige woningen nu in slechte staat zijn heeft te maken met achterstallig onderhoud en dat moet sowieso kostenloos door de Alliantie aangepakt worden. Maar onze woningen zijn structureel nog in prima staat en kunnen na een grondige aanpak nog jaren mee. Zoals dus ook geldt voor alle andere woningen in de Vogelbuurt die niet gesloopt gaan worden!