Korte berichten week 51

Deel 2 van het Tweeluik ” de Woningnoodramp

Let op voordat je de video kunt bekijken op de radar website krijg je verplicht eerst een aantal reclames te zien

Oeps, foutje jammer dan

Het is voor de Alliantie te moeilijk om de nieuwsbrieven bij iedereen op tijd te bezorgen en ook inhoudelijk ging het mis. Na vragen in de gemeenteraad moest de A. bekennen dat er veel te voorbarig geroepen was dat er een akkoord lag. Op donderdag 19 december werd er een rectificatie en een gecorrigeerde versie van de nieuwsbrief bezorgd.
In de rectificatie wordt nu ook over een tweetal informatiebijeenkomsten gesproken: “De (stedenbouwkundige) voorstellen zijn nog niet definitief vastgesteld. Wij bespreken de voorstellen eerst met de projectcommissie van bewoners. Om vervolgens op een tweetal bijeenkomsten de betreffende huurders en omwonenden verder te informeren.”

Mogelijke veranderingen stadsurgenten

Eerder deze maand werd in de raad gesproken over aanpassingen in de mogelijkheden van stadsurgenten. Er zal nog vastgesteld moeten worden of deze veranderingen ook van toepassing gaan zijn op het project Vogelbuurt. Lees hier het artikel wat het AD publiceerde over de plannen.

Eerste bijeenkomst Projectcommissie en Alliantie

Op maandag 16 december, bijna een half jaar na de oprichting van de PC was nu dan toch de eerste gedachtewisseling tussen de beide partijen. Het steven van de PC om een voor alle bewoners acceptabel plan overeen te komen botst met het standpunt van de woningbouwvereniging. De A. wil eigenlijk alleen over sloop/nieuwbouw praten. Voor nu moet eerst overeenstemming bereikt worden over de manier waarop samengewerkt gaat wordt, het participatieplan dus.

Oproep: “Schrijf je mee?”

Nog heel veel straten missen een verhaal… Heb je een verhaal te vertellen over jouw straat? Laat het weten. Heb je een mening? Praat/schrijf mee. Ook een kort samengevatte mening draagt bij aan de website!