Korte berichten week 7

Nieuwsbrief Alliantie februari 2020

Op donderdag 13 -2- 2020 is weer een korte nieuwsbrief door de Alliantie bezorgd. De belangrijkste inhoud is de link naar de volledige tekst van het Participatieplan. Lees de nieuwsbrief hier of lees hem als PDF Het volledige participatieplan staat hier.

Kosten verduurzaming onderschat…

Deze week bleek dat er grote fouten zijn gemaakt bij de inschatting van de kosten van de verduurzaming van het woningbestand in Nederland. Lees het volledige artikel op https://nos.nl/artikel/2322799-planbureau-nam-niet-alle-kosten-mee-rekening-klimaatakkoord-hoger.html

Woningtekort loopt op in Nederland

In dit artikel is o.a. te lezen:
Seniorenwoningen Een van de knelpunten in de woningmarkt is het tekort aan seniorenwoningen. Daardoor blijven ouderen vaak lang in (te) grote woningen zitten, die eigenlijk beter geschikt zijn voor gezinnen met kinderen.
Hier in de Vogelbuurt worden juist kleinere woningen afgebroken, terwijl in de omliggende eengezinswoningen een behoorlijk aantal alleenstaanden woont. Lees het hele artikel op https://nos.nl/artikel/2322365-woningtekort-loopt-op-overheid-moet-vergunningverlening-verbeteren.html

Oproep: “Schrijf je mee?”

Nog heel veel straten missen een verhaal… Heb je een verhaal te vertellen over jouw straat? Laat het weten. Heb je een mening? Praat/schrijf mee. Ook een kort samengevatte mening draagt bij aan de website!