Met gestrekt been erin…

Vrijdag de dertiende, het feest kan weer beginnen! Laten we weer eens laten zien waar het ons om gaat. Zoiets was de gedachte op het kantoor van de Alliantie waarschijnlijk. Gewoon even laten weten dat we lak hebben aan de bewoners, aan de HBVA, aan bewonerscommissies en aan de Projectcommissie!

Donderdagavond kreeg ik deze link doorgestuurd:
Raadsinformatiebrief 2019-074 , een door het college van b&w aan de gemeenteraad gestuurde brief waarin de sloop van onze huizen nog net niet als definitief aangekondigd wordt. In de onzorgvuldige weergave van de ontwikkelingen tot nu toe is duidelijk de hand van de Alliantie te herkennen. En zoals inmiddels gebruikelijk worden er weer de nodige ‘nieuwtjes’ in gemeld. Er komen woningen én appartementen – er is nu sprake van deelprojecten – en er komen 150 à 165 woningen in het plan wat nu opeens wel weer bestaat? (In het plan wat geen plan mocht heten van 8 juli stonden maar 126 woningen)

Waarschijnlijk op aangeven van de Alliantie kopte het AD vanochtend meteen: “Alliantie zet sloop door in Vogelbuurt” ( lees hier het artikel)

Reactie op de kennisgevingsbrief

Onzorgvuldige start:

Tot nu toe was er sprake van de Vogelbuurt – niet Vogelenbuurt en op het kaartje woon ik opeens aan het Kramsvogelpad. Het pad mag van mij gesloopt worden maar ik woon nog steeds aan de Kramsvogelstraat.

Uiteraard wordt meteen weer begonnen met de vaststelling: “De huidige staat van de woningen is matig: de woningen zijn kleine tweekamerwoningen, er zijn veel vochtgerelateerde problemen, de woningen zijn niet geïsoleerd en hebben een laag energielabel” – hierbij nodig ik elk raadslid uit om zich te komen overtuigen van de onjuistheid van die voorstelling. Natuurlijk kan er aan mijn woning net zoals aan honderdduizenden andere woningen veel verbeterd worden, maar sloop is echt nog niet nodig.

B & W heeft zich laten informeren door de Alliantie en lijkt zich nu voor het karretje van de woningbouwvereniging te laten spannen. Zo wordt er nu een voorstel gedaan op basis van een bewust onjuiste voorstelling van zaken.

Bewust omdat de Alliantie voortdurend een verkeerde voorstelling van zaken geeft ondanks dat zij door de individuele bewoners en een actiegroep van de bewoners herhaaldelijk op de onjuistheid van cijfers en procedures gewezen is.

Wat klopt er zoal niet?

  • Bij het woonwensenonderzoek begin 2018 was niet de helft van de bewoners voor sloop/nieuwbouw, maar was een overgrote meerderheid voor renovatie.
  • De Alliantie heeft in gesprekken met klankbordgroepen het gehele jaar 2018 de bewoners steeds voorgehouden dat er van alles mogelijk was bij een renovatie. (isolatie, slaapkamer op verdieping, verbetering van de indeling etc.)
  • Over de kosten en beschikbare budgetten is nooit door de Alliantie gesproken.

De Alliantie stelt dit nu zo voor “De Alliantie heeft in overleg met de klankbordgroep uit de buurt een verbeteringsvariant onderzocht. De conclusie daaruit was dat ondanks hoge kosten voor een verbetering, en een relatief hoge huurverhoging, deze aanpak niet zou leiden tot een goede woonkwaliteit en goede voorbereiding op de toekomst (duurzaam, gasloos, etc.).

Worst voorgehouden
De werkelijk situatie is dat er geen enkel ‘overleg’ heeft plaats gevonden. De Alliantie liet bewoners allerlei ideeën opperen en liet de bewoners in de illusie dat dit werkelijke mogelijkheden waren. Nadat de bewoners zich 8 maanden lang een worst lieten voorhouden kwam de Alliantie in december 2018 als een donderslag bij heldere hemel opeens met een ‘besluit’ naar buiten. Met de woorden: “Over het voorstel verbeteren en verduurzamen is de directie niet enthousiast.” (nieuwsbrief 18 -12 -2018) werd meegedeeld dat men het besluit had genomen om de woningen te gaan slopen en dat er dus alleen verder gepraat kan worden over sloop en “uitgestelde sloop”.

Op geen enkele wijze was dit een beslissing die in overleg met de bewoners genomen is. Een groot deel van de deelnemers aan de klankbordgroep(en) voelde zich geschoffeerd door de handelswijze van de Alliantie. Op verzoeken om een motivatie van het besluit tot sloop is nooit ingegaan, Er werd domweg gesteld renovatie is te duur en daar moeten de bewoners het mee doen.
De Alliantie heeft eenzijdig het besluit tot sloop genomen. De cijfers waarop het besluit gebaseerd is zijn nooit voorgelegd. Er is nooit verteld waaruit de ‘te dure’ renovatie dan wel zou bestaan en dus ook niet wat er dan wel te duur is.
In antwoord op een open brief van de bewoners werd op de vraag Investering te hoog ? door de A: “Wij doen in principe geen uitspraken over cijfers”. Tsja, lekker gesprek zo!

Deelprojecten?

Bij alle voorstellingen van zaken heeft de Alliantie steeds gesproken van 1 projectgebied. Een gebied bestaande uit inmiddels nog 83 bewoonde woningen waarvan 70% van voor de nieuwbouwplannen moet stemmen.

In de voorstelling van B & W wordt nu gesproken van ‘deelprojecten’ voor de bewoners is dit de zoveelste mededeling die even achteloos wordt gedaan. Deelprojecten? Hoezo? Worden de spelregels weer eens veranderd tijdens de wedstrijd?

Actiegroep.

In het document wordt gesteld dat leden zich uit de klankbordgroep hebben teruggetrokken omdat zij tegen sloop en nieuwbouw zouden zijn. Dit is een valse voorstelling van zaken. De bewoners hebben zich uit de klankborden teruggetrokken omdat zij er tijdens hun deelname aan de klankbordgroep achter kwamen dat de Alliantie niets deed en doet met hun inbreng. Er hebben zich verschillende klankbordleden teruggetrokken die wél voor nieuwbouw zijn, maar die zo geschokt zijn door de werkwijze van de Alliantie dat zij hun steun niet aan een woningbouwvereniging geven die met zo weinig respect met haar klanten/huurders omgaat.

De actiegroep “De Kraaivogels” bestaat uit voor en tegenstanders van de nieuwbouw. De leden zijn unaniem van mening dat de communicatiemethoden van de Alliantie bedroevend zijn en dat welbewust geprobeerd wordt om de actiegroep te bagatelliseren en in een kwaad daglicht te zetten. De actiegroep probeert met de Alliantie te praten maar de woningbouwvereniging is ondanks diverse uitnodigingen voor bewonersbijeenkomsten nooit op komen dagen.

Rol van de gemeente

“De rol van de gemeente is faciliterend. De gemeente ziet er wel op toe dat de Alliantie de participatie van bewoners en andere belanghebbenden zorgvuldig oppakt.”

Als bewoners dachten wij dat het overleg tussen de bewoners en de woningbouwvereniging gaat. Nu blijkt dat B & W zich zij aan zij opstelt met de Alliantie. Hoe kan de gemeente dan onafhankelijk toezien op ‘de participatie’ van de bewoners?

Projectcommissie

Eind juni is er een Projectcommissie (PC) gevormd door de bewoners, de HBVA en de Woonbond. Dit is een wettige vertegenwoordiging van de bewoners in het kader van de overlegwet. Nog voordat er ook maar een eerste gesprek heeft plaats gevonden tussen de PC en de Alliantie geeft de woningbouwvereniging blijk van haar minachting voor de bewonersvertegenwoordiging door zonder de PC te informeren meteen samen met de gemeente de sloopplannen als een voldongen feit te presenteren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich nu ook uitsluitend laten leiden door de voorstelling van zaken door de A.
Als burger komt deze gang van zaken me erg “ff samen regelen” over. Ongetwijfeld zullen buurtbewoners hier weer van zeggen: “Ze doen toch wat ze willen en praten niet met ons” en geef ze daarin maar eens ongelijk!

NB. dit artikel geeft mijn persoonlijke mening weer. Ik spreek hier niet namens de actiegroep De Kraaivogels.

Uiteraard hoor ik weer graag de meningen van de lezers…

Lees Interacties

Reacties

  1. Tom Schalken zegt

    Heel goed verhaal Henk, overzichtelijk en goed onderbouwd. Is er iemand die kan adviseren over het nemen van gerechtelijke stappen tegen een organisatie die continu afspraken schendt, tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigt, beloftes niet nakomt en zijn gelijk haalt op basis van aannames in plaats van feiten?

  2. irma zegt

    Fijn Henk, dat je de actualiteit overzichtelijk op een rijtje hebt gezet. Inhoudelijk ben ik het met je eens.