Nieuwsbrief februari 2020

Hieronder de tekstinhoud van de Nieuwsbrief van de Alliantie van februari 2020. Hier staat de nieuwsbrief zoals die is bezorgd bij de bewoners.

Nieuwsbrief Vogelbuurt Februari 2020
U woont in de Vogelbuurt Liendert waar we bezig zijn met het ontwikkelen van een toekomstplan voor een deel van de woningen. Graag houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Participatieovereenkomst getekend
De Projectcommissie, de HBVA, de Woonbond en de Alliantie hebben de afgelopen maanden een participatieplan ontwikkeld waarin de afspraken tussen de Projectcommissie en de Alliantie zijn vastgelegd.

Deze afspraken zijn begin februari getekend door Romin van der Meiden (voorzitter Projectcommissie) en Joan van der Burgt (directeur Alliantie). Uitgangspunt van de Alliantie en de Projectcommissie is dat er een toekomstplan moet komen voor de buurt dat door een ruime meerderheid van de bewoners wordt gedragen.
De tekst van het participatieplan vindt u op de volgende sites:

https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurt-liendert/
https://vogelbuurt033.nl/participatieplanvogelbuurt-web/

Rol Projectcommissie
De Projectcommissie heeft dezelfde status, rechten en plichten als een bewonerscommissie. De Alliantie maakt het plan en stemt heel veel onderdelen daarvan af met de Projectcommissie. Dit zijn bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen, een proefwoning, kleuren van nieuw schilderwerk, keuzes bij nieuwe keukens en badkamers en eventueel plattegrondwijzingen. Als het plan klaar is (technisch en sociaal) vraagt de Alliantie de Projectcommissie om een advies.

Bewoners inloopavond
Omdat wij het erg belangrijk vinden om de Projectcommissie een goede rol in de ontwikkeling te willen geven, schuift de inloopavond een maand op. We verwachten dat we deze in maart kunnen organiseren.
De uitnodiging hiervoor ontvangt u minstens twee weken van te voren.

Planning
De planning is daarom ook iets aangepast:
Het participatietraject voor de bewoners loopt.
Op 10 februari heeft de Alliantie aan de Projectcommissie het plan, het stedenbouwkundig ontwerp en een faseringsvoorstel gepresenteerd. Daarna wordt in onderling overleg bekeken welke vervolgstap kan worden gezet en welk tijdpad daarbij wordt afgesproken.

Wij informeren u wanneer we de afspraken daarover met de Projectcommissie hebben gemaakt.

Vragen?
Marga Baruch is bewonersbegeleider bij de Alliantie. Bij haar kunt u terecht met vragen over de toekomst van de woning waarin u woont.  

T: 088-00 232 00
E: mbaruch@de-alliantie.nl

Toon Colpa is gebiedsco√∂rdinator bij de Alliantie. Voor alle vragen met betrekking tot de leefbaarheid kunt u bij hem terecht. 

T: 088-00 232 00
E: tcolpa@de-alliantie.nl

Waar vindt u informatie?
Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed mogelijk te informeren, hebben we een facebookpagina gemaakt. https://www.facebook.com/Vernieuwing-Vogelbuurt-Amersfoort-188512728645650/?ref=bookmarks.
Ook op de projectpagina van de Alliantie vindt u alle actuele informatie: https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurt-liendert/

Lees Interacties

Reacties

 1. An van den Berg zegt

  Wat is dat nou weer ” Inloop ” , om de tekeningen opnieuw te bekijken van de door de Alliantie nieuw gebouwde huisjes ?
  De vorige keer ” Inloop ” werd er aan mij gevraagd of ik adviezen had om kleine veranderingen in deze huisjes aan te brengen. Hoezo? Dat moeten de bewoners zelf doen die zo’n huisje willen hebben. Mijn keuze is renoveren en niet slopen, toch bleven ze aandringen….
  Ik heb daar natuurlijk niet opgereageerd.
  De Alliantie moet eens een bewoners bijeenkomst organiseren om goed naar de wensen van alle bewoners te luisteren dat heeft de Alliantie nooit gedaan en ook de HBVA-A niet. En ik maar wachten op een bewonersbijeenkomst van de HBVA-A, wat betekend op komen voor de BELANGEN van de bewoners.
  Van de Alliantie alleen info’s per post over HUN wensen en plannen, is dat goed communiceren met de bewoners ? NEE !