Nu wel antwoord van de Alliantie

Op 29 mei om 22:00 is er een antwoord gekomen op de vragen die gesteld zijn in het vorige bericht. De antwoordbrief van de Alliantie staat hier.

NB. dit artikel geeft mijn persoonlijke mening weer. Ik spreek hier niet namens de actiegroep De Kraaivogels.

Het lange antwoord is een eerste begin van een nieuwe insteek… De A. reageert! Het zeer uitvoerige antwoord geeft in ieder geval aan dat er tijd is gestoken in het geven van een degelijk antwoord.

Goed begin
Helaas begint het antwoord op vraag 1 meteen met een onjuistheid. Er staat: “Zo hebben we de time-out ook in onze laatste klankbordgroep toegelicht.” Beste mensen, tijdens de laatste klankbordgroep was er nog helemaal geen sprake van een time-out! De time-out is pas voor het eerst ter sprake gekomen bij het bezoek wat de actievoerders brachten aan de Alliantie :-)

Last van krimp?
Bij vraag 2 zien we dat het inderdaad geen probleem is dat een woning door de één als klein gezien wordt en door de ander al ruim voldoende. Verder komen er een heleboel cijfers waarbij het bijzonder is om te lezen dat onze woningen in de laatste nieuwsbrief (mei 2019) nog als “bestaande woning; oppervlakte ongeveer 50m²” gezien werd maar blijkbaar in tussentijd gekrompen is want nu lees ik “De totale oppervlakte van deze woning is dus circa 36 m2” Wil dat zeggen dat we nu een reductie van de huur van zo’n 30% (met terugwerkende kracht) kunnen verwachten?

Kwaliteit
Volgens de A. moet je bij “kwaliteit” niet naar het huis zelf kijken, maar naar de “kwaliteit van de plattegrond”. Tsja, wat zal ik daarvan zeggen? Persoonlijk vind ik de kwaliteit van én het huis én de plattegrond ruim voldoende…

Onderzoek
Niet nodig. De A. weet alles zelf het beste. En dan is er natuurlijk ook geen rapport. Mooi, dan moet dat onafhankelijke rapport eindelijk maar eens gemaakt worden.

Investering te hoog ?
De A: “Wij doen in principe geen uitspraken over cijfers”. Oké, en dan zijn we dus uitgepraat?

Deltaplan
De noodzaak om onze woningen te slopen moet blijken uit het ‘deltaplan wonen‘. De A. zegt dat er al met bewoners gesproken werd eind 2017, dit plan van april 2019 was blijkbaar al in 2017 bekend bij de Alliantie…
Helaas zie ik nergens hoe in dat plan gezorgd wordt voor woningen voor de bestaande huurders (in bezit van een huurcontract), woningen die door die bewoners zelf goed gevonden worden. Dus geen starterswoningen voor oudere bewoners, maar gewoon een woning die zij prettig vinden en waarin ze ook kunnen blijven wonen op een hogere leeftijd.

Getekende verklaring
Helaas staat daar toch weer een kinderachtige reactie. De A. weet heel goed dat het hier gaat over de manier waarop zij de bewoner geregistreerd hebben bij het laatste ‘woonwensen’ onderzoek. Een individuele bewoner heeft het recht om te weten hoe hij/zij bij de A. te boek staat.

Uitgestelde sloop
Zoals steeds wordt er weer een vaag verhaal opgehangen over hoe elke woning uiteindelijk gesloopt gaat worden. Héhé… dus een huurcontact voor onbepaalde tijd geeft je het recht om in je huis te blijven totdat je er weer uitgezet wordt? Als je jouw inrichting in orde wilt maken of jouw huis wilt schilderen heeft dat geen zin want je woningbouwvereniging wil je geen zekerheid geven dat je er nog 5 of 10 jaar kunt blijven.
Volgens mij hangt de A. die filosofie al heel lang intern aan: “Ach ja jongens, die huizen worden toch uiteindelijk gesloopt, zonde van het geld toch om ze goed te onderhouden!”

Invloed klankbordgroep
Uit het antwoord blijkt dat die groepen volgens de A. geen enkele status hebben. En de “adviezen zijn vrijblijvend” m.a.w. mogen ook direct de prullenbak in.

Speciale vermelding – Bij deelnemers is te lezen: “van deelnemers wordt verwacht dat zij meepraten en adviseren in het algehele belang en niet al hetgeen wat besproken wordt vertellen aan anderen”.
Nu ben ik heel benieuwd in welk reglement of wet er is vastgelegd dat bewoners geen recht hebben om te weten wat er in zo’n ‘geheim’ klankbordclubje’ over hun woningen en buurt wordt besproken! Volgens mij is dit rechtstreeks uit de duim van de schrijver gezogen – ik rectificeer graag zodra ik het bewijs krijg van het bestaan van zo’n regel.

Huidige plan is van tafel?
De A. stelt: “Het bestaande plan” bestaat nog niet. Er is nog geen plan.

Invloed Klankbordgroep
De A. rekent het tot de invloed van de klankbordgroep dat er gesproken is over ‘verbeteren en verduurzamen’ en nog een heleboel zaken waarin nergens de hand van de klankbordgroep is te herkennen.
Geen appartementen? Hoezo, die komen nog steeds overal en nergens opeens weer tevoorschijn. Verbeteren, ja, eerst een jaartje tijd verdoen en dan schrappen! Sociaal plan, dat lag gewoon al klaar, en het zou fair zijn om daar pas over te gaan praten als werkelijk bekend is wat er gaat gebeuren op een moment dat de bewoners daadwerkelijk beseffen waar ze allemaal tegenaan gaan lopen. Niet gewoon in fase 1, wanneer het voor iedereen nog totaal onrealistisch is, er snel even een sociaal plan doorheen jassen!

Cijfers
En weer worden er cijfers gepresenteerd alsof al bijna iedereen behalve een paar lastposten voor de nieuwbouw zou zijn. Laat maar eens cijfers zien van hoeveel mensen er nou echt terug willen komen in de zo gewenste nieuwbouw… Dus niet mensen meerekenen die het zat zijn en weg willen, geen mensen meerekenen waarvoor het de enige kans is om aan een urgentie bewijs te komen. Maar gewoon kraakhelder – er hoeven geen huisnummers bij, dus geen probleem met privacy – hoeveel mensen zijn er nu echt enthousiast over een nieuwbouw woning op dezelfde plek als waar ze nu wonen?
En hoeveel daarvan blijven er over nadat ze zich echt gerealiseerd hebben dat ze daarvoor wel 2x moeten verhuizen en jaren in de rotzooi moeten wonen? En als kers op de taart een paar honderd euro meer per maand moeten gaan betalen…

Tot slot
Begin februari schreef ik dit artikel. Voor mijn gevoel is er niets veranderd en komt precies uit wat ik toen dacht. Ook voor mij is het goed om dat artikel af en toe te herlezen.

Lichtpuntje
Het doet deugd dat de Alliantie nu eens wel reageert. Er is tijd gestoken in een uitgebreid antwoord. Waar dat antwoord nog niet duidelijk is kunnen we verder vragen. En er wordt zelfs een opening gegeven voor een gesprek: “Vanzelfsprekend staan we open voor een gesprek met u.“!

Lees Interacties

Reacties

 1. Tom Schhalken zegt

  Prima reactie Henk!
  Het blijft onbegrijpelijk
  • dat de Alliantie op 1 maart 2018 een brief aan alle bewoners heeft gestuurd waar ze o.a. onze mening vraagt over het ‘isoleren van de
  huidige woningen’,
  • vervolgens een extern bureau inschakelt om een woonwensenonderzoek te doen, waaruit toen al bleek dat 58% van de
  bewoners open staat voor verbeteren en verduurzamen en 20% niet,
  • er daarna een half jaar in klankbordgroepen gesproken is over o.a. de optie verduurzamen en verbeteren, t/m installeren van een vaste
  trap en slaapkamer op de eerste verdieping, met een indicatie wat dat voor gevolgen heeft voor de huur,
  • en er nu in deze reactie van de Alliantie vrolijk vermeld wordt dat:
  o onze woningen te klein zijn om volgens de huidige normen te blijven staan,
  o elke investering in onze woningen onverantwoord en weggegooid geld is,
  o onze woningen gesloopt moeten worden omdat er meer en betere woningen gebouwd moeten worden en ze daar onze vierkante
  meters voor nodig hebben.
  Al deze informatie was op 1 maart 2018 ook al bekend en dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de A. vanaf het begin óf gigantisch aan het klungelen is geweest óf vanaf het begin al wilde gaan slopen en ons zand in de ogen heeft gestrooid.

  • Henk van den Bor zegt

   Ik ga ervan uit dat men vanaf het begin al op sloop uit wilde komen. Het zgn. ‘deltaplan’ is nu weer een leuke smoes erbij. De A. heeft enorm voordeel bij nieuwbouw; in 1 klap verlost van die langdurige huurders die nog op lage huren zitten én 50% meer woningen tegen de maximaal haalbare huur. Tegelijkertijd weer een goeie buurt gemaakt bij de Gemeente… en daarbij nog eens een voordeel bij de verhuurdersheffing(?). Dat we als burgers samen via de belasting opdraaien voor de aanzienlijk grotere som aan huurtoeslagen deert de woningbouwvereniging en lokale overheid verder niet.

 2. Jette zegt

  Ik vind dit antwoord nogal zorgwekkend om eerlijk te zijn… 10 jaar later…..

  “Uit onze één op één gesprekken met de bewoners blijkt dat tussen de 58% en 72% van de
  bewoners (en dus een meerderheid) kiest vóór sloop/nieuwbouw. Aan de bewoners is duidelijk
  aangegeven dat renovatie van de woningen geen optie meer was. Aan ons de taak om, samen met
  de bewoners, een goed nieuwbouwplan te ontwikkelen dat we uiteindelijk meer dan 70% draagvlak
  bereiken. Mocht er voor het plan geen 70% draagvlak worden opgehaald onder de bewoners, dan
  betekent dat wij de woningen de komende jaren regulier onderhouden en geen investeringen doen”

  • Henk van den Bor zegt

   Die nadrukkelijke melding klinkt in mijn oren ook als een verkapt dreigement… Zo van: “Kies nu maar voor nieuwbouw anders laten we je in je sop gaarkoken in een minimaal onderhouden huis”. Maar dat komt het gewoon neer op hetzelfde als in de afgelopen 20 jaar, het hoogstnodige en geen cent meer. Als betalende huurder heb je recht op onderhoud en een deugdelijke woning, ook de sloopplannen niet doorgaan… Als bewoners moeten we aan de bel trekken wanneer het onderhoud onvoldoende zou zijn.