Parkeren nieuwe stijl?

Er wordt regelmatig in de plannen gesproken over de aantallen te realiseren parkeerplaatsen. Tot nu toe is er weinig concreets te zien wat dat betreft. Ik heb de plannen van de architecten er op nagekeken en heb voor de situatie die ik goed ken de oplossing gezocht. De Kramsvogelstraat is mijn thuisbasis dus hierbij wat ik daarover heb kunnen vinden.

Bomen in de straat?
In de schetsen staat de onderstaande weergave, daar is te zien hoeveel woningen en hoeveel parkeerplaatsen er komen. In de onderstaande afbeelding uit dit plan wordt de straat domweg afgesloten (tenminste dat lijkt me wel het gevolg als je bomen in het midden zet)

Deze situatie zou er dus voor zorgen dat er 22 woningen gebouwd worden en dat daarvoor 9 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De parkeerplaatsen aan de rechterzijde worden overigens in de praktijk voor 90% gebruikt door de bewoners van de naastgelegen Spreeuwenstraat. Dat zou een interessante confrontatie tussen de bewoners van beide straten opleveren.

Origineel uit het plan

Toch parkeerhavens
Verderop in de presentatie is een andere afbeelding te vinden waarbij dan blijkbaar de Kramsvogelstraat (Kraaivogel volgens de architecten) dan weer niet afgesloten wordt. Al lijkt dat dat in strijd met de afstand tussen de blokken, maar ah la.
Die afbeelding staat hieronder

Parkeerhavens aan 1 zijde van de straat

Laten we uitgaan van de meest gunstige samenvoeging van die beide plannen, dan krijgen we de volgende situatie.

Plannen gecombineerd

Na samenvoeging zien we dat er 15 parkeerplaatsen zijn voor 22 woningen. Minstens 9 van de parkeerplaatsen zullen een probleem opleveren met de Spreeuwenstraat dus in praktijk blijven er zo’n 10 parkeerplaatsen over.

Laadplaatsen
En dan krijgen we in de zeer nabije toekomst nog de noodzaak om van een aantal van die parkeerplaatsen elektrische laadplaatsen te maken. Dat worden op z’n minst spannende tijden in de Kraaivogelstraat.