Resultaten van de peiling

Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep op 20 februari heeft de Alliantie de uitkomst van haar onderzoek bekendgemaakt. Vandaag zijn de cijfers aan de klankbord doorgegeven. Ze laten zien dat er niet voldoende steun is voor de sloop. Opvallend is het grote verschil met de cijfers die door de bewoners zelf zijn verzameld.

En het feit dat er schijnbaar halve bewoners zijn óf bewoners die half voor of tegen zijn?

Resultaten peiling door de Alliantie:

 WoningenBewoners Voor sloop Tegen sloop Geen gehoor % voor
Kwik / Krams 28 23 16,5 6,5 0 71,70 %
Mussen / Mezen 36 34 20 13 1 58,80 %
Taling / IJsvogel 28 27 15,75 11,25 0 58,30 %
  92 84 52,25 30,75 1 62,20 %

De cijfers hieronder zijn het resultaat van peiling door bewoners:

 WoningenBewoners Voor sloopTegen sloopGeen gehoor   % voor
Kwik / Krams 28 23 14 9  60,80 %
Mussen / Mezen 36 34 13 21   38,24 %
Taling / IJsvogel 28 27 7 20   25,93 %
  92 84  33 51   41,66 %

Nb. Op Taling / IJsvogel waren 4 twijfelaars – die zijn in de cijfers als voor sloop gerekend. Bij Mussen / Mezen eveneens 4 twijfelaars als voorstanders gerekend.

Totaalplan?
Op dit  moment wordt er steeds gesproken over een plan waar je akkoord of niet akkoord mee moet gaan. Omdat er een aantal straten/gebieden bij elkaar gevoegd zijn ontstaat er een situatie waarin bewoners elkaar noodgedwongen dwars moeten zitten.

Voorbeeld: Ik ben absoluut tegen de sloop van mijn eigen woning/straat maar ik heb er geen bezwaar tegen als de bewoners van het Kwikstaartpad in meerderheid liever sloop/nieuwbouw willen.
Zoals het nu is kan ik alleen maar egoïstisch zijn en moet ik tegen stemmen. Immers als ik vóór stem loop ik het risico dat mijn eigen straat gesloopt wordt. Maar als ik tegen stem, doet dat geen recht aan het feit dat ik geen bezwaar heb tegen nieuwbouw op het Kwikstaartpad.

Niemand wint
Deze manier van kiezen zorgt ervoor dat uiteindelijk niemand zijn zin krijgt. Het is daarom dan ook ongewenst om de straten op deze manier met elkaar te verbinden. Stemmen en steun bepalen per straat zou veel meer recht doen aan de meningen en gevoelens van alle bewoners. Zoals de cijfers er nu uitzien kan er nergens gesloopt worden, ook niet op die plekken waar er weinig bezwaar is.

Iedereen huurtoeslag? Echt niet
Een ander opvallend detail dat naar voren gebracht werd is het feit dat er steeds uitgegaan wordt van bewoners met huurtoeslag. Er wordt helemaal voorbij gegaan aan de bewoners die zelf zorgen voor voldoende inkomen, en die daardoor de volle mep moeten betalen. En dan gaat het opeens niet om een huur van maximaal € 600, maar over een huur van € 720,-

Slechte timing
Los van verschillen van mening is het nu ook een heel slecht moment voor nieuwbouw, gebrek aan bouwvakkers laat de prijzen de pan uit rijzen, en de energietransitie is nog in zo’n pril stadium dat de kosten voor b.v. warmtepompen ook nog enorm zijn. Het is heel denkbaar dat over een jaar of 5 er veel meer ervaring is opgedaan met bouwen volgens de nieuwe regels en normen. Even ouderwets: “Haastige spoed is zelden goed 🙂 “

Commentaren en aanvullingen zijn weer van harte welkom.