t’is Zomer, maar wel opletten!

Het is zomer. De projectcommissie is gevormd. Er kan echt overleg met de Alliantie komen. Geen vuiltje aan de lucht?
Vandaag stond
onderstaand artikel in het AD (dank voor de tip Marga) Bij het lezen van het artikel ging ik toch wel even op het puntje van m’n stoel zitten want ik zag bekende patronen.

 • Al dan niet subtiele druk op bewoners..
 • Vage communicatie..
 • Huizen waarvan het interieur in 40 jaar niet verbeterd is…
 • De Alliantie herkend zich niet in het beeld…
 • We gaan individuele gesprekken voeren…

Maar goed, lees het artikel en kijk wat je er zelf van denkt. Een gewaarschuwde bewoner telt voor 2 🙂

En let op volgende week €95 boete als je met een telefoon in je hand op de fiets zit !

Afbeelding boven dit artikel: Woningen aan het Arabellapad in Schuilenburg: ‘Zoiets moet toch op democratische wijze gaan’. © Cees Wouda

Bewoners verzetten zich tegen verbouwplannen Schuilenburg

Woningeigenaren en huurders van de buurt rond de Romeostraat in de wijk Schuilenburg keren zich tegen verbeterplannen van woningcorporatie Alliantie. Die wil komende maandag tegen de zin van de bewoners met de werkzaamheden beginnen.
Istvan Kövi 28-06-19, 07:00

Volgens de Alliantie is de vereiste 70 procent van de huurders akkoord gegaan. Maar een handtekeningenactie in de buurt heeft inmiddels 85 tegenstanders onder de 133 huurders opgeleverd. Een deel van de bewoners die eerder de akkoordverklaring van de Alliantie tekende, is daarop teruggekomen, blijkt uit de actie.

De bewoners zijn niet zozeer tegen de verbeteringen, zoals zonnepanelen en woningisolatie, maar wel tegen de huurverhoging en de wijze waarop de Alliantie de plannen wil doorvoeren. ,,Bewoners zijn onder druk gezet om te tekenen, zodat de Alliantie de 70 procent zou halen’’, verzekert buurtwoordvoerder Simon Terpstra. ,,Vertegenwoordigers van de aannemer en de corporatie zijn herhaaldelijk bij mensen langsgegaan die nee hadden gezegd. Die kregen onder meer te horen dat ze misschien hun huis uit zouden moeten of dat er een rechtszaak van zou komen.’’

Hoera-brief 

Veel bewoners zijn ouderen of van buitenlandse afkomst, licht de bewonersgroep toe, waardoor ze vanwege taalproblemen moeilijk een gefundeerd besluit konden nemen.

Voor de buurt is onduidelijk hoe de Alliantie alsnog van 70 procent van de bewoners goedkeuring heeft gekregen. Terpstra: ,,Eerder hoorden we dat nog niet de helft werd gehaald, en op 9 april viel er een hoera-brief door de bus dat 70 procent akkoord was.’’

De Alliantie presen­teert dit als een democra­tisch besluit, terwijl een meerder­heid van de huurders intussen tegen is.
-Simon Terpstra, Buurtwoordvoerder

De Alliantie stelde de werkzaamheden onlangs twee weken uit om alsnog tot overeenstemming te komen. ,,Een time-out, terwijl ondertussen de voorbereidingen gewoon doorgaan.’’ De eigenaren en de huurders moeten de verbouwingen nu onder protest ondergaan, stelt Terpstra, terwijl de hele gang van zaken hen in het verkeerde keelgat schiet. ,,We worden voor het blok gezet. De Alliantie presenteert dit als een democratisch besluit, terwijl een meerderheid van de huurders intussen tegen is.’’

Het buurtcomité stelt voor dat de Alliantie de plannen opschort, en alle bewoners opnieuw laat beslissen. De bewoners gaan niet akkoord met de uitvoering van het energetische verbeterplan omdat ze de huurverhoging en de hogere servicekosten, totaal tussen 25 en 33 euro per maand, niet accepteren. De prijsverhogingen zijn volgens bewoners onredelijk omdat het interieur van de huizen in veertig jaar nooit enige verbetering heeft ondergaan. ,,Van comfortverbetering is geen sprake.’’

Lachertje 

De voorlichting over het project was volgens bewoners onvolledig. Zo ontbrak in de modelwoning essentiële informatie, zegt Terpstra, waardoor huurders niet goed konden beoordelen waar ze voor tekenden. De vergoeding van 250 euro die De Alliantie uitkeert voor schade en werkoverlast, beschouwen ze als ‘een lachertje’.

Bewoners zijn niet tegen de verbeteringen aan hun woningen. Om de energiewinning in de woningen te verduurzamen, wil De Alliantie zonnepanelen op de daken laten leggen, de muren beter isoleren en mechanische ventilatie aanbrengen. Dezelfde maatregelen worden in veel andere wooncomplexen van de Alliantie uitgevoerd, waar huurders ook al in opstand kwamen. Terpstra: ,,Het moet wel op democratische wijze en in goed overleg gaan.’’

We geven pas toestem­ming voor het werk als een door beide partijen overeen­komst met heldere afspraken is getekend, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
-Wilma Visser en Emile Daalmeijer, Woningeigenaren

De 53 woningeigenaren in de buurt hebben ook geen goed woord over voor het ‘overleg’ van de Alliantie. Zij zeggen überhaupt niet te zijn geïnformeerd over de inhoud van het verbeterproject dat de corporatie wil uitvoeren bij hun hurende buren. Ze zijn onder de huidige condities niet bereid akkoord te gaan. Te veel is nog onduidelijk, en het is te kort dag, vinden ook de eigenaren. ,,We geven pas toestemming voor het werk als een door beide partijen overeenkomst met heldere afspraken is getekend, zodat iedereen weet waar hij aan toe is,’’ zeggen Wilma Visser en Emile Daalmeijer namens de bewoners.

Er zijn volgens de eigenaren onder andere geen afspraken gemaakt over vergoeding van schade aan hun daken of andere eigendommen en voor de overlast als gevolg van het werk bij de buurhuizen. ,,Veel is nog onduidelijk; wat betekenen bouwkundige ingrepen aan muren voor mijn muur?’’ De aannemer liet weten dat er steigers in de tuinen worden geplaatst en er op hun daken wordt gewerkt, zeggen eigenaren. ,,Zoiets kom je toch eerst vragen?’’

Waardedaling

Eigenaren winnen intussen juridisch advies in, omdat ze onder andere waardedaling van hun koophuizen vrezen als naastgelegen huurhuizen verbeteringen ondergaan. De eigenaren werden eerder niet bij gesprekken over de verbeterplannen betrokken, maar kregen bericht dat ze konden ‘meeliften’ in de uitvoering. ,,We zouden tijdig worden geïnformeerd, maar informatie bleef ook na diverse verzoeken uit.’’ 

Onderdeel van de verbeteringen is isolatie van de daken die daarvoor worden verhoogd. Gevolg is dat hoogteverschil ontstaat met aangrenzende woningen van eigenaren. ,,Daardoor krijg je problemen met dakovergangen en goten. Tenzij je dus meelift bij het werk, maar dat kost je voor een tussenwoning al gauw 19.500 euro. We hebben te weinig tijd gekregen om te bepalen of we willen meeliften. We worden door de onverwachte acties hoe dan ook als kopers op kosten gejaagd: meeliften kost een hoop geld en niet meedoen leidt tot waardedaling van de koophuizen.’’

De Alliantie ontkent dat huurders in Schuilenburg ‘onder druk zijn gezet’. ,,In dat beeld herkennen we ons geheel niet.’’

Bewoners die geen akkoordverklaring stuurden, zijn volgens de corporatie alleen bezocht om na te gaan waarom ze niet reageerden op de hen toegestuurde akkoordverklaring, en om het verbeterplan toe te lichten. ,,Bewoners zijn vanaf september vorig jaar op diverse bijeenkomsten en contactmomenten meegenomen in het proces. En er zijn diverse middelen ingezet.’’ 

Zo’n 50 procent gaf volgens de corporatie begin dit jaar direct schriftelijk akkoord. Ruim 70 procent heeft uiteindelijk met de plannen ingestemd, meldt de corporatie.

De Alliantie geeft toe dat een reactie op vragen van eigenaren te lang op zich heeft laten wachten. In april kregen eigenaren te horen dat zij bij de aannemer informatie en prijsopgaven konden krijgen om eventueel met het verbeterplan mee te doen. Toen de aannemer eind mei een aansprakelijkheidsstelling van eigenaren ontving, heeft hij hen volgens de corporatie ‘een aanbieding gedaan’.

Akkoord

In de eerste blokken huurwoningen waar maandag aan het Tristanpad en de Isoldeplaats wordt gestart met het werk, wonen volgens de Alliantie een paar huurders die eerder voor akkoord tekenden maar nu bezwaar maken. ,,Met hen hebben we contact.’’

Vanwege bezwaren en opmerkingen van huurders en kopers heeft de Alliantie het werk twee weken uitgesteld om met ze in gesprek te gaan. Dat recente overleg met huurders verliep volgens de corporatie positief. ,,We waren verwonderd dat na het gesprek per mail dezelfde punten werden ingebracht.’’ De eigenaren hebben hun onvrede in een apart gesprek kunnen uiten. ,,We gaan individuele gesprekken met hen voeren.’’

De Alliantie wil de werkzaamheden en ervaringen snel gaan evalueren. Op 2 en 10 juli wil de corporatie daarvoor opnieuw in overleg met huurders en eigenaren. ,,We beseffen dat het werk veel impact heeft, en doen alles om de overlast te beperken en bewoners zo goed mogelijk te informeren. Klachten nemen we altijd zeer serieus, en worden zo mogelijk verholpen. Kopers die schade ondervinden kunnen dat melden bij de aannemer die zorgt voor correcte afhandeling van de schade.’’

Tegenover de verhoging van de huur en servicekosten staan lagere energiekosten en meer comfort, zegt de Alliantie.

Lees Interacties

Reacties

 1. ineke zegt

  op de vragen bewoners Kwikstaart nu eindelijk bericht Alliantie, die komen binnenkort van huis tot huis langs bij de bewoners
  Heel blij zijn wij met het bericht dat ze niet meer kijken naar het totaal, maar nu als deelgebied
  B,v Kwikstaart/ Kramsvogel , zo word de buurt verdeeld in dus deel gebiedjes
  Wij als bewoners Kwikstaartpad zijn daar blij mee, hier wil iedereen [op slechts 1 bewoner na] allemaal nieuwbouw
  Waarom hebben jullie het over Schuilenburg, deze buurt hoort helemaal niet bij ons, en is ook niet relevant daar over te berichten
  Het gaat hier om Liendert, we kunnen beter gaan voor een goede samenwerking met elkaar en de Alliantie, en niet bij voorbaat al weer
  melden wat er in andere wijken niet goed gaat, we zullen tot een oplossing moeten komen met zn allen vind de hele toonzetting negatief en drammerig, geen wonder dat de Alliantie het soms ook niet meer snapt bah vervelend dat enkele personen anderen hun mening letterlijk opleggen. wij gaan voor nieuwbouw op ons padje en gaan er van uit dat dit ook zal gebeuren

  • Henk van den Bor zegt

   Wij met z’n allen hebben met de HBVA een projectcommissie opgericht, in samenwerking met elkaar. Kwikstaartpad volgt blijkbaar een eigen route? De huizen in Schuilenburg waar het artikel over gaat liggen hemelsbreed krap 600 meter van het Kwikstaartpad en hebben ook de A. als woningbouwvereniging.Toonzetting van wat? Van het artikel uit het AD?
   Maak je geen zorgen om de A. die snapt donders goed wat er speelt. Succes met de nieuwbouw, hopelijk worden het prachtige appartementen en ben je van de zorgen om een tuin af…

 2. Andreas Janssen zegt

  Opvallend, al deze berichten! Onafhankelijk van de feiten en de ‘kleine letters” na het gesprek,….
  Zou iemand mij nu eens een voorbeeld kunnen geven van een overleg tussen Alliantie en bewoners, waarna er als gevolg van eerlijk en open overleg duidelijke heldere en konkrete afspraken zijn gemaakt, – op schrift-, waar alle partijen zich in herkennen en mee instemmen??
  Zodat uitvoering soepel kan volgen, in één keer, zonder “individueel bezoek., time outs”, etc., doorgaans strategische manipulatie inhoudend.

  Zodat al die kostbare dure inspanningen, tijd en energie die we nu keer op keer aan de Alliantie moeten besteden (macht!), niet steeds weer met onze huurpenningen en onze energie hoeft te worden betaald?!
  En al deze tijd en geld gewoon besteed kan worden aan achterstallig en structureel onderhoud gewoon uit te voeren?! En verbeteringen.
  Advies : Alliantie, doe wat je zegt(beloofde) en zeg wat je doet; doe gewoon je werk en verantwoordelijkheid goed! Eerlijkheid wint!