Urgentie… wat heb je eraan?

Bij het doorgaan van de plannen krijgen alle bewoners een (stads) urgentie verklaring, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Mooi natuurlijk, anders kom je zeker niet aan een woning. Maar hoeveel heb je aan zo’n verklaring?

Ik vroeg Marga Baruch (bewonersbegeleidster Alliantie) naar de waarde van zo’n urgentieverklaring. Volgens haar bestaat er een overeenkomst met de gemeente die eruit bestaat dat er maximaal ongeveer 100 stadsurgenten per jaar op de huizenmarkt worden toegelaten.

Volgens Marc Smits (SP) komen er per jaar maar gemiddeld zo’n 100 sociale woningen beschikbaar. Als dat zo is dan kan je dus alleen een woning krijgen als je een urgentie hebt.

Wanneer je een passende woning wilt vinden krijg je veel bewoners met zelfde wensen tegelijk op de ‘markt’, de kans dat bewoners van de Vogelbuurt allemaal op zoek gaan naar een goedkope woning met een tuin is heel groot, je gaat dus concurreren met je huidige buren.

En omdat je niet aan de gang wilt blijven met verhuizen wil iedereen een woning die niet op de nominatie staat om gesloopt of binnen korte tijd onderhouden te worden, daarmee vallen er weer een aantal woningen af.

Voor degenen die vol ongeduld op een urgentie verklaring wachten is het dus wel zaak om er bewust van te zijn dat zo’n verklaring geen vrijkaartje naar het woningparadijs is, maar het begin van een mogelijk lange zoektocht.

Als je denkt dat je eenvoudig door kunt schuiven naar een grotere of betere woning hier nog een aantal overwegingen om rekening mee te houden:

  • Bijna alle goede eengezinswoningen die vrij komen bij de woningbouwverenigingen worden verkocht
  • Wat overblijft is vaak van een even bedenkelijke kwaliteit als je huidige woning
  • Het gaat je hoe dan ook meer kosten
  • De kans dat je een behoorlijk tuin vindt is minimaal
Urgenties uitgesloten?
Lekker bezig Alliantie… hoezo urgenties uitgesloten?

Aanvulling 22-2-2019

Inmiddels ook vernomen dat de stadsurgenties alleen voor de gemeente Amersfoort geldt – dus niet de randgemeentes zoals Leusden etc.

Op Woningnet kwam ik deze leuke aanbieding tegen:


Op de website Stadsbron wordt een analyse van de Amersfoortse woningbouw en behoefte gemaakt. Daarin kan je o.a. lezen dat er 200 tot 300 eengezinswoning per jaar verhuurd worden, dus wanneer je niet in een appartement wilt wonen moet je samen met de andere stadsurgenten proberen om een van die woningen te pakken te krijgen.
http://www.destadsbron.nl/nl/dossier_bouwkoort_2_hebt_u_nog_even_geduld

Ken je iemand die ervaring heeft met urgentieverklaringen? Verhalen zijn van harte welkom…