Verslag Bewonersbijeenkomst 11 maart

Grote opkomst
Maandagavond is de bijeenkomst van en voor bewoners gehouden in De Bron. Al voor de afgesproken tijd waren al veel bewoners aanwezig. En om 19:30 waren er tussen de 40 en 50 bewoners aanwezig, dus het begon meteen goed!

Als start een kort welkom door Marc Smits, medeorganisator van de bijeenkomst. Marc accentueerde meteen dat het hem of de SP niet gaat om een standpunt voor of tegen. Het doel is om de bewoners weer een stem te geven en zo tot een plan te komen wat wél de steun van de bewoners krijgt. Daarnaast wees hij er nogmaals op dat de huurders van Portaal die in exact dezelfde woningen wonen wél een woningverbetering krijgen. Dus waarom is dit voor de Alliantie opeens te duur?

Ervaringen met Alliantie
Zodra de bewoners aan het woord kwamen werd meteen duidelijk dat zij allerminst tevreden zijn over de werkwijze tot nu toe. Van verschillende kanten werd gezegd: “De Alliantie luistert niet”, “De Alliantie beloofd van alles maar zet niks op papier” en “De Alliantie heeft nooit goed uitgelegd waarom renovatie niet kan of te duur zou zijn”, en diverse andere herkenbare klachten.

Meerderheid tegen
Eigenlijk werd al snel duidelijk dat er een meerderheid van de bewoners is die het niet eens is met het plan zo als dat nu is. Een bewoonster die opriep om de eenheid te bewaren en ons niet uit elkaar te laten spelen door de woningbouwvereniging werd op een welgemeend applaus getrakteerd.

Conclusie voor nu
De bewoners vonden elkaar in de mening dat het nu de beste optie is om tegen dit plan te stemmen. Alleen op die manier worden we gehoord en alleen zo moet de Alliantie met een beter plan komen.

Besluit
Tot slot is besloten om een kerngroep te vormen met liefst een deelnemer uit elke straat. Voor die groep hebben zich genoeg bewoners aangemeld en samen zullen zij een actieplan opstellen. Daarna wordt er nogmaals een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd.

Laat weten wat jouw mening is
Klik op eens of oneens in de online peiling om te laten weten waar jij staat.