Verslag klankbord 18 april

Vandaag de notulen doorgekregen van de klankbordgroepbijeenkomst van afgelopen 18 april (dus net voor de actie bij de A.) lees de volledige notulen
en bekijk hier de tekeningen

Om de trouwe lezers niet teleur te stellen hier een snelle analyse van de nieuwigheden die bij die bijeenkomst tevoorschijn kwamen…

Voor degenen die liever een samenvatting lezen:
Opnieuw zijn er grote verschillen tussen wat de A. in haar laatste nieuwsbrief presenteerde en wat er nu uit de doeken gedaan wordt. In maart werden er nog alleen grondgebonden woningen op het Kwikstaartpad gebouwd, een maand later zijn dat alweer appartementen geworden. En op de plek van de huidige 6 huizen ertegenover worden er maar liefst 10 nieuwe gepropt!
Ook voor de Kramsvogelstraat wordt opeens weer de mogelijkheid van appartementen geopperd. Enfin, ik ben het spoor nu helemaal bijster en volgens mij de A. ook. Er waren 7 man nodig om de presentatie te geven en ik ben bang dat nog eens een man of 10 nodig gaat zijn om eindelijk eens consistentie in de plannen te krijgen.
En ondertussen heeft nog geen enkele bewoner die geïnteresseerd is in nieuwbouw ook maar de vaagste vorm van een fatsoenlijke bouwtekening gezien.
Hoe kan er ooit over een plan gestemd worden als het plan nog geen maand hetzelfde blijft?

De grote lijnen hieronder en in de links het volledige verslag.
In het verslag staat dA voor De Alliantie en KG voor de klankbordgroep.

Opvallend:

 • Marga Baruch neemt contact op met Ineke van Dijk (lid KG). Zij heeft bij één van de andere klankbordleden aangegeven dat zij denkt dat de nieuwe woningen veel kleiner zijn.
 • Om de verschillen tussen de oude en de nieuwe plattegronden inzichtelijk te maken, zal dA deze over elkaar heen leggen zodat duidelijk wordt wat het verschil is. (Henk: hoeft niet is hier al gedaan)
 • KG: Wordt het plan niet veranderd? Want zij zijn bang dat op basis van dit plan er geen 70% wordt behaald. dA: Nee, het plan wordt niet veranderd. Alle bewoners zijn bezocht voor een peiling en er zijn voor- en tegenstanders. Op basis van de uitkomsten is het plan gemaakt.
 • dA licht de afwezigheid tijdens deze bijeenkomst van de heer Henk van den Bor toe. dA heeft om 3 redenen de toegang geweigerd. De heer Henk van den Bor heeft er in het verleden zelf voor gekozen om geen officieel lid van de KG te worden. (….) De heer Henk van den Bor heeft een site gelanceerd om de bewoners te informeren. dA wil hem informeren mits dit een objectieve site is. dA ervaart dit als niet het geval zijnde. dA geeft aan dat zij ervaart dat de heer Van den Bor (als toehoorder) geen constructieve houding heeft getoond in de laatste twee vergaderingen.

Commentaar: dus als je een mening hebt mag je van de A. niet meer meedoen want je bent niet objectief meer? Wie zorgt dan wel dat bewoners eerlijke informatie krijgen en dat de A. kritisch gevolgd wordt? Oh wacht, niet nodig, daar krijgen we nieuwsbrieven voor.

Architecten aan het woord
Daarna komen de architecten aan het woord, blijkbaar hebben ze de vorige nieuwsbrief niet ontvangen waarin de A schreef dat er op het Kwikstaartpad grondgebonden woningen zouden komen, dit is waar ze mee komen:

Appartementen Kwikstaart

De nummers heb ik erin gezet, kon bijna niet geloven dat het er echt 10 werden

Zo staat het in het verslag: ( A = Architect)

A: Kwikstaartpad: deze situatie is vergelijkbaar met het Kramsvogelpad. Ook hier is het plan om het aantal woningen te verhogen en ook hier is de aanwezigheid van groen belangrijk. De architect wil de buurt autoluw maken met een entree aan het groene hof. Hier zouden eventueel, als er behoefte naar is, in plaats van grondgebonden woningen ook appartementen gerealiseerd kunnen worden. Dit zou eventueel een drielaags gebouw kunnen worden, ook aan een binnenhof. ( eh op de tekening zie ik toch echt 4 lagen?)

dA: Er is een deel van de bewoners die interesse heeft om in een appartement te wonen. Vandaar dat deze in het plan zijn opgenomen. Dit zouden dan appartementen kunnen zijn, geschikt voor senioren, met lift. Echter, samen met de KG willen we een plan maken waar iedereen zich in kan vinden. Dit betekent dat samen alle bouwstenen bekeken moeten worden.

Commentaar van mij: Ik weet niet waar die architect z’n informatie vandaan heeft, ik weet héél zeker dat niemand maar dan ook helemaal niemand van het Kwikstaartpad belangstelling heeft voor een appartement!

Stukje verder IJsvogelpad:
KG: Mijn hele straat wil graag blijven wonen en is tegen sloop. We willen wel renoveren. (IJsvogelpad).
dA: Renovatie is geen discussie meer, en zoals eerder gemeld geen optie.

Nog iets verder Talingstraat:
A: Talingstraat: Ook deze plannen zijn nog heel prematuur. Er is geen architectonisch beeld, wel een grote plattegrond. De woning is smaller, wel even diep en beschikt over drie lagen. Net als op alle andere plekken waar eengezinswoningen worden gerealiseerd, is de woonkamer breder dan de huidige woonkamer. Met dit volume wordt gekeken om aan alle gebieden invulling te geven.

En dan weer even terug naar de Kramsvogelstraat
dA: Er is behoefte aan een aantal appartementen; voor ons zeker op de locatie aan het IJsvogelpad. Het is echter een optie om ook én, of in plaats van, appartementen op de locatie IJsvogelpad, appartementen te bouwen op de locatie Kramsvogelstraat. Dit is vooralsnog een onderzoek naar de mogelijke bouwstenen op de verschillende locaties.

KG: Staan de appartementengebouwen in de geschetste situatie op de Kramsvogelstraat niet dicht op elkaar?
A: Hier zit voldoende ruimte tussen, minstens 20 meter.

Geelgors Tapuit
Zie tekeningen – gewenste aantallen worden keurig ingevuld maar verder detail voor de toekomstige bewoners worden aan de verbeelding overgelaten.
A: Een 3d studie geeft aan wat de massa doet, wat ruimte doet, hoe groen het is, wat worden de aantallen. We gaan nu eerst de kwaliteit van de buurt stedenbouwkundig uitwerken met de aantallen die dA voor ogen heeft. De gemeente moet nog een reactie geven op de parkeerbehoefte en op het ontwerp. (dus prioriteit voor de wensen van A. – de bewoners wordt weer niets gevraagd)

Het verslag wordt afgesloten met een heel aparte mededeling:
dA: Iedereen die verhuist in het projectgebied heeft vanaf de peildatum recht op een verhuiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is in de wet vastgelegd. Bewoners die nu wonen in een woning in de Vogelbuurt (Liendert), die niet gesloopt wordt, hebben geen recht op urgentie. De gemeente wil hier geen toestemming voor geven.
dA zal op een later moment kijken wat wij voor hen kunnen betekenen. Ook bij de draagvlakmeting mogen deze bewoners niet betrokken worden. De gemeente heeft hierover een veto uitgesproken. Als de bewoner toch een verhuiswens heeft, kan dA met de betreffende bewoner een afspraak maken en via directe bemiddeling een woning toewijzen. De bewoner geeft zijn/haar woonwensen op en samen wordt dan bepaald naar welke woning de bewoner kan verhuizen. De bewoner heeft dan de keuze uit het Alliantie-aanbod en niet van andere corporaties.

Commentaar: Over wie gaat dit hierboven? Er worden dus geen urgenties gegeven aan de bewoners die met ‘uitgestelde sloop’ te maken krijgen. Wie zijn dat?
De eerste 2 blokken van het IJsvogelpad (1 t/m 23 = 12 woningen) – De Talingstraat ( 11 woningen) én die bewoners worden ook niet meegeteld bij de draagvlakmetingen. Waarbij dan weer wel over de Talingstraat in de tekst gesproken wordt maar niet in de tekeningen, ik neem dus maar even aan dat dit weer een foutje is?
Die 23 bewoners worden dus helemaal in het ongewisse gelaten en moeten het na deze roerige tijden verder zelf maar uitzoeken?
De gevolgen die dit heeft voor het draagvlak zal ik indien nodig later op een rijtje zetten, een snelle bierviltjes berekening geeft aan dat ook bij die situatie geen meerderheid voor het plan gehaald wordt.

Alles is op te lossen!
Als laatste en bijna geniale inval laten de architecten zien dat ze hun geld waard zijn!
De parkeerhavens hadden we zelf ook wel kunnen verzinnen, maar er gewoon een hele nieuw straat tussen zetten, kijk, dat is pas creatief ruimtegebruik. In 1 klap de Vogelbuurt uitgebreid met én een nieuwe straat én een nieuwe vogelsoort ontdekt! De Kraaivogelstraat heeft het licht gezien 🙂

Voor wie links in het begin gemist heeft: lees de volledige notulenen bekijk hier de tekeningen

Lees Interacties

Reacties

 1. Jette zegt

  LoL, dit is te bizar voor woorden!
  De hele voortuin wordt afgepakt, kom je met een klein klote achtertuintje te zitten die ook nog uitkijkt op die rotflats (in mijn geval dan) . En er komt openbaar groen tussenin. Ze zeiden toch grongebonden waarbij perceel niet verandert, maar woning smaller en iets langer wordt. Te gek voor woorden dit. Eerst een redelijk alternatief bieden, en dat in de volgende fase afpakken. Het worden dus precies de nieuwbouwwoningen die er al staan.
  Boring… En niet de worst die voorgehouden is….
  Erg jammer…..

 2. Vloor zegt

  Dit is inderdaad te bizar voor woorden. Ineens wordt er gesproken over appartementen op het Kwikstaartpad en Kramsvogelstraat. Er zou toch alleen op het Ijsvogelpad appartementen komen? Bijzonder dat het plan wat is gecommuniceerd naar bewoners nu al weer is aangepast. Blijkt maar weer dat je niet aan kan op wat de Alliantie zegt. Elk moment kunnen ze van gedachten veranderen en zijn de plannen ineens weer anders.

  Daarnaast is de slordigheid van de Alliantie zoals die in de stukken naar voren komen tekenend voor de manier waarop ze ook met ons als bewoners om gaan.
  Wordt de Talingstraat nu toch ook gesloopt?
  Kraaivogelstraat?
  Perspectief Tapuitstraat (deel 1 pagina 15) is toch echt een perspectief vanuit de parkeerplaats op het Mussenpad. Ik zie mijn huis en mijn oude auto op de foto.
  Naam van ex klankbordgroeplid niet juist geschreven, het is Romin en niet Robin.

  Heel erg slordig allemaal.

 3. Romin van der Meiden zegt

  Bedankt Vloor.

  Je mag toch verwachten dat namen correct geschreven worden na 15 jaar trouwe huurder geweest te zijn en bij alle klankbordgroepavonden aanwezig te zijn geweest.
  Geeft goed aan hoe belangrijk wij worden geacht als huurders zijnde.
  Groetjes
  Romin 😉