Wat kan je verwachten op 8 juli?

De brief van afgelopen maandag riep vragen op die ik meteen aan de Alliantie gesteld heb.

Dit zijn de vragen die ik stelde:

 1. Wil dit zeggen dat er tijdens de inloopbijeenkomst plannen voorgesteld gaan worden?
 2. Worden er meerdere woningtypen voorgesteld?
 3. Is er concretere informatie over de buitenruimtes?
 4. Is er invulling gegeven aan de parkeermogelijkheden?

Dit zijn de antwoorden die ik van de A. bij monde van Cock Snel heb ontvangen:

 1. Wij willen schetsstudies van de architect voorleggen aan de bewoners en hun mening hierover ophalen. In de afgelopen periode zijn door de architect studies gedaan naar nieuwbouwmogelijkheden in relatie tot: de stedenbouwkundige situatie, de parkeermogelijkheden,  de plattegrond-variaties van de verschillende woningtypes, het groen in de buurten, etc.  Dit voor de verschillende straten. Deze schetsen lichten we aanstaande maandag toe en hier kunnen bewoners op reageren.  Met deze bouwstenen willen we de komende periode samen met de bewoners en de projectcommissie een toekomstplan ontwikkelen. Nogmaals, het doel van de inloopmiddag is het ophalen van reacties van bewoners. Voor de helderheid qua besluitvorming: eind vorig jaar is binnen de Alliantie het besluit genomen om definitief te kiezen voor sloop en nieuwbouw en geen investeringen in de bestaande woningen meer te doen. De bestaande woningen worden vanzelfsprekend wel regulier onderhouden.
  We tonen schetsen met betrekking tot parkeren, groen, woningtypes, etcetera
 2. Ja, er worden meerdere plattegrond-varianten getoond van grondgebonden woningen en appartementen.
 3. Ook hier zijn schetsen voor gemaakt.
 4. Ook hier zijn schetsen voor gemaakt.

Commentaar

Er worden opnieuw ‘schetsen’ gepresenteerd en er wordt nog steeds uitgegaan van 1 type grondgebonden woning (4,2 meter breed), die waarschijnlijk hoogstens op kleine details anders ingericht zal kunnen worden. Keukenblok links of keukenblok rechts…

De A. neemt nog steeds gewoon aan dat er maar 1 keuze is en dat is nieuwbouw. Hierover heeft nog steeds geen helder gesprek plaats gevonden. Veel bewoners zijn van mening dat een renovatie van de woningen zeer goed mogelijk en economisch verantwoord is in de straten waar dat past bij de wensen van de bewoners.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat alles blijft zoals het is en er helemaal niets gebeurt ook gewoon een keuze. Voor een groot aantal woningen is die mogelijkheid voorlopig de beste.

Wat had er wel in de brief moeten staan?

Een helder en eenduidig excuus aan de bewoners die afgelopen maart nog voorgespiegeld werd dat in juni/juli 2019 de eerste urgenties als zouden worden verstrekt. Iets in de trant van:
De Alliantie wil u laten weten dat de planning waarmee wij u slapeloze nachten hebben bezorgd volstrekt onrealistisch is en omdat we nog geen enkel plan en alleen wat voorlopige schetsen hebben moeten we toegeven dat elke voorgespiegelde agenda gebaseerd is op los zand. Het spijt ons dat we u zoveel onrust hebben bezorgd en in de toekomst gaan we ons best doen om u alleen lastig te vallen met reële mogelijkheden, echte keuzes en haalbare planningen

En natuurlijk: “Omdat onze eenzijdige afwijzing van een renovatie niet volgens de regels is gebeurd gaan wij alsnog met de zojuist gevormde PC (projectcommissie) alle keuzes nog eens op een eerlijke en transparante manier overwegen om vervolgens tot een gezamenlijk gemaakt plan te komen”

En niet te vergeten: “Sorry voor alle ongefundeerde beloftes die we al jaren doen, het spijt ons dat we een aantal bewoners urgentiebewijzen beloofd hebben die we helemaal niet kunnen en mogen geven. Vanaf nu doen we geen beloftes meer die we niet waar kunnen maken”

En tot slot: “Beste bewoners van het Kwikstaartpad, we hebben jullie steeds beloofd dat de nieuwbouw er komt. We gaan jullie niet langer laten wachten en beginnen volgende maand met de bouw van de door jullie allemaal gewenste nieuwbouw. We hopen dat jullie er begrip voor hebben dat we wel de helft van de straat gebruiken om appartementen te bouwen. Maar dat mag de pret niet drukken, toch”

Maar goed, ik denk niet dat we zoveel redelijkheid van de woningbouwvereniging kunnen verwachten. 🙂

Lees Interacties

Reacties

 1. Andreas Janssen zegt

  de Alliantie onttrekt zich aan de wettelijke verplichting om overleg met haar huurders te hebben (overlegwet) over zo’n ingrijpende verandering; bovendien lapt zij de wettelijke verplichting a haar laars om eerst 70% instemming voor een plan te hebben voordat sit verder wordt uitgewerkt.
  Wat zij nu doen impliceert 100% sloop van het projectgebied en ombouw tot louter nieuwbouw, waarvoor geen wettelijk draagvlak is. Wat zij “uit te werken schetsen” noemen is dus feitelijk uitvoering geven aan een plan waarvoor geen 70% instemming is. Ook al noemen zij dat een ‘concept-plan’, waarvoor zij “de bewoners raadplegen” , an me hoela, de onwetende bewoner stemt onbewust impliciet in met 100% sloop, hetgeen manipulatie is!
  De klankbord groep werd ook eens geraadpleegd over renovatie…..een zomer lang, vervolgens in 1 dag “door de directie” van tafel geveegd, terwijl Alliantie als ze eerlijk was geweest de hele renovatie niet in overweging had gegeven (hier was meer dan 70% instemming voor.
  We kunnen de Alliantie overtreding van de 70% regel en feitelijk ontduiken van de overlegwet juridisch ten laste leggen, het hoeft alleen nog maar even netjes op papier, wie o wie, dan kan de rechter ons gelijk geven.
  Jongens, meiden, niet met eieren of verf gaan gooien, dat is 60er-jaren spel, gewoon ons recht halen !

  • Roald zegt

   Hoi Andreas Janssen,

   Volgens mij is dit niet juist. Uitvoering van het plan kan alleen wanneer 70% van de bewoners het ermee eens is.

   Op dit moment is er alleen een tussentijdse peiling opgehaald door de Alliantie. Vervolgens is de Alliantie aan de slag met het maken van een plan.

   Uiteindelijk moet 70% van de bewoners het hiermee eens zijn.

   Ik lees nergens dat de Alliantie pas een plan kan maken wanneer 70% voor stemt. Waar stem je dan voor?

   • Henk van den Bor zegt

    Alliantie heeft al 2x een peiling gedaan en daar cijfers uit tevoorschijn getoverd. Beide keren was er geen plan. Toch worden er conclusies uit getrokken. Ze mogen net zoveel plannen maken als ze willen,. Het is pas een probleem als die plannen al meteen als vaststaande realiteit worden gepresenteerd, compleet met agenda voor de uitvoering etc.

 2. ineke van dijk zegt

  Wij van het kwikstaartpad zijn blij dat we nu de plannen die klaarliggen voor de nieuwbouw kunnen gaan bekijken
  en onze mening daarover kunnen geven
  Wij hopen dat de nieuwbouw nu eindelijk vorm gaat krijgen en opschiet

  • Henk van den Bor zegt

   Ik ben wel benieuwd of er duidelijk getoond wordt wat er al dan niet op het Kwikstaartpad gebouwd wordt. Helaas voor jullie worden het weer concepten en schetsen, volgens Cock Snel tenminste.

 3. Andreas zegt

  Ineke, prima dat jullie nieuwbouw willen, jullie verdienen ondersteuning dit te realiseren naar jullie wens, heel jullie straat is daar (bijna) unaniem steeds duidelijk over geweest, dat steun ik; ALLE bewoners verdienen ook de ondersteuning van de Kwikstaartpad-bewoners, want, weet je, SAMEN STAAN WE STERK! en dat is nodig bij zo’n flapdrollerige Alliantie (zie mn tekst hierboven)