Zelfde bouwjaar – 30 meter verderop dan wel onderhoud?

Onderhouds- en Verbeterplan 101 woningen Plevierstraat e.o.

101 huurders van woningen in de Plevierstraat e.o. hebben onlangs dit document in de bus gehad, waar aangekondigd werd dat er aan hun woningen gewerkt zal gaan worden. Er zijn daarbij 2 soorten woningen te onderscheiden:

  1. Woningen waar in het verleden al verbeter- en isolatiemaatregelen zijn genomen, zoals isolatie van de spouwmuren en de vloer, dubbel glas, mechanische ventilatie, ventilatieroosters e.d. Deze maatregelen zijn enige jaren geleden genomen. Er wordt nu ook zolderisolatie aangebracht en er is een keuze uit het huren van 6 of 9 zonnepanelen.
  2. Woningen waar tot nu toe geen verbeteringen zijn aangebracht en waaraan nog alles moet gebeuren.

De Alliantie heeft voor dit project een bewonersbijeenkomst gehouden en zal op korte termijn huisbezoeken afleggen om akkoordverklaringen op te halen. Ook voor dit project geldt dat er een meerderheid van 70% akkoord moet gaan om tot uitvoering te komen.

Het is opvallend dat voor woningen uit dezelfde bouwperiode en van dezelfde kwaliteit als onze woningen wel een verbeterplan wordt geboden en dat de Alliantie alle mogelijke bezwaren aanvoert waarom dit voor onze huisjes niet lonend zou zijn. Het is al uitermate vreemd dat tijdens het eerste verbetertraject van enige jaren geleden onze huisjes zijn overgeslagen en nu lijken wij wederom de klos te zijn. Alle andere huizen zijn blijkbaar wel de moeite waar om te upgraden, maar bij ons gaat het de Alliantie niet lukken om tot een aanvaardbare mate van duurzaamheid te komen.

Het wordt steeds duidelijker dat de Alliantie oneigenlijke argumenten hanteert om tot sloop van onze huizen te komen. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in onze vierkante meters en lappen daarbij de belangen van bestaande bewoners volledig aan hun laars. Alliantie, wordt wakker en ontwikkel een plan waar aan de wensen van ALLE bewoners wordt tegemoetgekomen!

Download het verbeterplan